Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a anunțat că reia Campania „Salvator din pasine”. Astfel toți cei ce doresc să se înscrie o pot face în perioada 14 – 31 ianuarie 2019. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor, tel. 0230.524426, int. 27.113.

În ceea ce privește înscrierea, orice voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
– să fie apt din punct de vedere medical;
– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
– să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor ISU.

Conform cerințelor transmise de reprezentanții ISU Suceava, la înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:
– cerere de înscriere (modelul se găseşte la unitate);
– certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele peste 18 ani);
– copie după actul de identitate;
– aviz psihologic eliberat de către cabinet psihologic, organizat în baza Legii nr. 213/2004, având una din specialitățile „Psihologie clinică” sau „Psihologie aplicată în domeniul securitate națională”;
– act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
– adeverinţă medicală din care să reiasă cumulativ cel puțin două din următoarele criterii: „Nu se află în evidență cu boli cronice”, „Apt efort fizic mediu” sau „Clinic sănătos”;
– acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani (modelul se găseşte la unitate).

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.