În perioada 21 – 22 august, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania la nivel naţional, privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Obiectivele Campaniei

* Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă precum şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

* Creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, respectiv în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor, a prevederilor legale menţionate;

* Identificarea angajatorilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor legale.

Obiective specifice

În domeniul relaţiilor de muncă

* Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social, în termenul legal.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

* Controlul respectării, de către angajatorii din construcţii, a cerinţelor legale privind:

– asigurarea măsurilor de prevenire şi protecţie privind lucrul la înălţime;

– asigurarea măsurilor de prevenire şi protecţie împotriva pericolului de electrocutare;

– asigurarea măsurilor de prevenire şi protecţie la lucrările de săpături;

– asigurarea măsurilor de prevenire şi protecţie la utilizarea instalaţiilor de ridicat;

– conştientizarea lucrătorilor referitor la necesitatea purtării echipamentului individual de protecţie acordat de angajator.

Grupul ţintă

 * În vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, această acţiune vizează angajatorii şi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Serviciul Control Relaţii de Muncă:

 * Inspectorii de muncă au controlat un număr de 14 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 8 sancţiuni contravenţionale la 6 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 5.000 lei.

Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor:

– Legea 53/2003 – republicată – Codul Muncii;

– H.G. 500/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* nepăstrarea registrului general de evidenţă a salariaţilor la sediul angajatorului;

* dosarele personale ale salariaţilor sunt incomplete;

* angajatorul nu face dovada înmânării salariatului a unui exemplar din contractul individual de muncă anterior începerii activităţii;

* refuzul salariaţilor de a colabora cu inspectorii de muncă;

* neacordare spor în cazul în care repausul săptămânal este acordat în alte două zile decât sâmbăta şi duminica.

Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă

 * Inspectorii de muncă au controlat un număr de 14 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 19 sancţiuni contravenţionale la 11 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 8.000 lei.

Deficiențe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

* neasigurarea de către angajator a unei instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

* neutilizarea echipamentului individual de protecţie de către toţi lucrătorii;

* lipsa planului de securitate şi sănătate;

* nu au fost desemnate persoanele care să asigure măsurile de prim ajutor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.