Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a organizat, în perioada 30 septembrie – 06 octombrie, o campanie la nivel național, privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr.344/2006, privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale şi a H.G. nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor, în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României.

Obiectivul Campaniei a fost verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 344/2006, privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale şi ale H.G. nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice, privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României. S-a urmărit eliminarea tuturor neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate.

Un alt obiectiv a fost creşterea, prin prevenţie, a gradului de conştientizare al angajatorilor asupra obligaţiilor pe care le au în ceea ce priveşte detaşarea salariaţilor/punerea la dispoziţie a salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

Campania este adresată angajatorilor (Beneficiari ai prestării de servicii/Unităţile sau Inteprinderile situate pe teritoriul României/Inteprinderile utilizatoare).

La campanie au participat un număr de 4 inspectori de muncă, fiind verificaţi 6 agenţi economici. Domeniile de activitate în care s-au desfăşurat controalele sunt următoarele: energie electrică, industria prelucrătoare, construcţii, agricultură.

În urma controalelor efectuate nu au fost constatate cazuri de nerespectare a prevederilor legale referitoare la detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, nefiind aplicate sancţiuni contravenţionale.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.