Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a organizat, în perioada 30 septembrie – 06 octombrie, o campanie la nivel național, privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr.344/2006, privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale şi a H.G. nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor, în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României.

Obiectivul Campaniei a fost verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 344/2006, privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale şi ale H.G. nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice, privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României. S-a urmărit eliminarea tuturor neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate.

Un alt obiectiv a fost creşterea, prin prevenţie, a gradului de conştientizare al angajatorilor asupra obligaţiilor pe care le au în ceea ce priveşte detaşarea salariaţilor/punerea la dispoziţie a salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

Campania este adresată angajatorilor (Beneficiari ai prestării de servicii/Unităţile sau Inteprinderile situate pe teritoriul României/Inteprinderile utilizatoare).

La campanie au participat un număr de 4 inspectori de muncă, fiind verificaţi 6 agenţi economici. Domeniile de activitate în care s-au desfăşurat controalele sunt următoarele: energie electrică, industria prelucrătoare, construcţii, agricultură.

În urma controalelor efectuate nu au fost constatate cazuri de nerespectare a prevederilor legale referitoare la detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, nefiind aplicate sancţiuni contravenţionale.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.