Folclorul reprezintă spiritualitatea poporului român, de-a lungul istoriei sale. Cu ajutorul folclorului se poate reconstitui viaţa poporului cu universul obiceiurilor, într-o anumită etapă a dezvoltării lui.

Dragos HutuleacFolclorul din zona Bucovinei este unitar ca structură şi cuprinde un tezaur de valori artistice, concretizate în mai multe genuri: muzică, joc popular, obiceiuri şi tradiţii, etnografie. Încorporând în ele o bogată experienţă de viaţă, un univers sufletesc propriu, creaţiile folclorice au un rol major în conservarea şi transmiterea lor generaţiilor viitoare, înlesnind comunicarea între ele şi stimulându-le totodată.

În creaţia bucovineană se întâlnesc cântece străvechi, cântece satirice, epice, rituale, cântece de joc şi jocuri populare, obiceiuri şi tradiţii. Majoritatea melodiilor ce însoţesc aceste creaţii sunt desprinse din stilul „bătrâneasca.” Repertoriul dansurilor populare din această zonă este deosebit de variat, reprezentând trăsături specifice particularizate şi păstrate până în zile noastre.

Acestea conţin o gamă variată de elemente deosebite, unele diferă de la un sat la altul, ceea ce le conferă un specific aparte. Diferenţele constau în strigături, ritmuri şi tempouri, specifice tradiţiilor locale, particularităţii şi inventivităţii dansatorilor. Chiar dacă hora satului s-a cam pierdut, mai exisă formaţii de dansuri populare care păstrează tradiţia valorificând-o în spectacole, festivaluri şi concursuri. Se joacă frecvent Ruseasca, Bătrâneasca, Coasa, Ilenuţa, Hora mare, Arcanul, Trilişeşti, Raţa, Huțulca. Acestea sunt însoţite de strigături cu un conţinut variat, ţintind satira şi având un dublu scop: întreţinerea atmosferei de veselie şi de a menţine sincronizarea mişcărilor. Asta-i hora horelor,/ Dragostea feciorilor,/ Bucuria fetelor,/ Cine cântă şi nu joacă,/Facă-i-s-ar gura toacă/ Cine joacă şi nu cântă/ Facă-i-s-ar gura strâmbă.

Muzica ce însoţeşte manifestările populare de la dansuri la obiceiuri este instrumentală executată de formaţii instrumentale alcătuite din instrumente populare specifice zonei. În zona etnografică a Bucovinei se cântă cu o largă gamă de fluiere şi instrumente cu corzi. Melodica este variată, în funcţie de repertoriul creaţiei artistice. Melodiile vocale au o tematică variată de la un sat la altul, în funcţie de personalitatea interpretului, vârsta şi pregătirea muzicală.

Din punct de vedere stilistic, atât muzica cât şi jocurile populare impresionează prin eleganţa şi sobrietatea interpretării, chiar dacă unele producţii sunt de virtuozitate. Autenticitate se păstrează şi în cazul obiceiurilor şi tradiţiilor populare, chiar dacă acestea fac obiectul unor manifestări ale ansamblurilor şi formaţiilor căminelor şi caselor de cultură.

În ceea ce priveşte etnografia, pe cuprinsul Bucovinei se găsesc colecţii muzeale care păstrează obiecte, produse ale meşteşugurilor, toate într-o stare perfectă de conservare, care scot în evidenţă geniul creator al meşterilor populari, puterea de sinteză precum şi maniera specifică de transmite către generaţiile viitoare, a operei de artă.

Această zonă etnografică, dă posibilitatea de reflecţie asupra culturii şi civilizaţiei pe aceste meleaguri încărcate de istorie şi prin cultura populară autentică, poate răspunde întrebărilor referitoare la geneza şi continuitatea poporului român. Păstrarea în diferite domenii ale artei populare din Bucovina – portul, ceramica meşteşugurile, cântecul şi jocul popular, folclorul obiceiurilor – ne dă posibilitatea să urmărim arta populară de-a lungul timpului, conferindu-i statutul de „document istoric.”

Artizanii făuritori şi păstrători ai acestor valori naţionale sunt locuitorii acestor meleaguri, oameni vrednici şi talentaţi, care au făcut din „Ţara fagilor” un ţinut de basm, cu legănarea melodioasă a baladelor, cu nostalgia colindelor şi obiceiurilor de iarnă, cu privirea aţintită către ceramica neagră de Marginea şi strălucirea smalţului de Rădăuţi, cu străvechile motive solare crestate în lemnul Bucovinei sau culorile presărate pe portul popular.

One Response

  1. stefaniaiovu

    interesant ar fi sa se si semneze cel care publica un articol…informatia poate fi folosita ca si sursa de inspiratie pentru altii. gen eu, acum..va rog, pe viitor, mai multa originalitate.va multumesc.

    Răspunde

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.