Furnizorii de servicii de dializă vor activa cardurile naționale predate titularilor la prima prezentare a acestora la centrul de dializă, pentru efectuarea tratamentului. Potrivit unui ordin al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, un număr de 334 de carduri de sănătate vor fi oferite pacienților, urmând ca aceștia să prezinte, obligatoriu, acest card înaintea fiecărei ședințe de dializă.

Printr-un ordin emis de CNAS s-a aprobat testarea cardului național de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii serviciilor medicale de dializă cuprinşi în Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, cărora li se acordă astfel de servicii de către furnizorii aflați în relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu casele de asigurări de sănătate județene.

În județul Suceava, cardurile naționale vor fi testate la nivelul celor 3 furnizori de servicii medicale de dializă aflați în contract cu CNAS: SC Nefromed BM SRL Rădăuţi, SC Avitum SRL Suceava și SC Fresenius Nephrocare România SRL Suceava.

Un număr de 334 de carduri naționale au fost transmise Casei de Asigurări de Sănătate Suceava de către CNAS. CAS Suceava va asigura transmiterea cardurilor naționale către asigurații cărora li se efectuează servicii medicale de dializă în cadrul celor 3 centre de dializă. Predarea-primirea cardurilor naționale între CAS Suceava și titularii acestora se va efectua pe baza unui proces-verbal semnat de ambele părți, prin salariații CAS delegați în acest sens, care se vor deplasa la centrele de dializă.

Modelul procesului-verbal prevăzut în ordin conține și o parte de informare a asiguratului referitor la modul de utilizare al cardului național, parte care se va decupa și se va înmâna asiguratului care ridică cardul.

„Persoana asigurată este astfel informată că acest card reprezintă modalitatea prin care poate fi identificat ca asigurat în sistemul național al asigurărilor sociale de sănătate, asigură dreptul la servicii medicale și că prin utilizarea lui va confirma primirea acestor servicii. Se precizează, de asemenea, că pentru ca acest card să devină funcțional trebuie să fie activat, astfel: medicul va solicita persoanei asigurate personalizarea PIN-ului codului de acces format din 4 cifre, acest cod care trebuie reținut de asigurat și nu trebuie divulgat va fi tastat personal de asigurat ori de câte ori se va acorda serviciului de dializă”, informează Anda Sălăgean, director executiv al CAS Suceava.

Furnizorii de servicii de dializă vor activa cardurile naționale predate titularilor la prima prezentare a acestora la centrul de dializă pentru efectuarea tratamentului de dializă, urmând ca pacienții să prezinte, obligatoriu, acest card înaintea fiecărei ședințe de dializă.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.