Începând din data de 1 iulie, toate cărțile de identitate eliberate până acum se vor schimba cu unele electronice, întregul proces urmând să dureze trei ani. Calendarul de preschimbare depinde de anul de naștere al titularului buletinului. Specialiștii din cadrul Ministerului de Interne ne informează că noul document nu este obligatoriu, cetățenii având posibilitatea de a opta pentru o carte de identitate normală.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 838, din 12 decembrie 2012 și a intrat în vigoare la data publicării.

Potrivit acestui act normativ, începând cu anul 2013 se vor elibera cărți electronice de identitate, pe baza cărora cetățenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.

Guvernul menționează că această măsură este necesară, întrucât se impune producerea unor acte de identitate sigure, evitându-se utilizarea de documente de identitate false sau falsificate. De asemenea, în documentul citat se arată că „în sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate”.

În sprijinirea acestei idei vine declarația Laurei Cusa, șeful serviciului juridic din Direcția pentru Evidența Persoanelor. Aceasta a afirmat că „cine nu dorește carte de identitate electronică, poate opta pentru una normală, care va fi asemănătoare cu cea electronică, dar nu va conține cipul și amprentele deținătorului”.

Implementarea noilor buletine se va face în mod treptat, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii primei cărți electronice de identitate.

Cartea de identitate electronică este de tip smart card și va conține atât date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnologie laser, cât și în format electronic. Noul document va conține și elemente de particularizare și de siguranță. Datele personale care se înscriu pe cartea electronică de identitate, în format tipărit, vor fi cele care apar și în cărțile de identitate, adică numele și prenumele titularului, sexul, cetățenia, data și locul nașterii, fotografia, semnătura olografă, CNP-ul și adresa de domiciliu.

În formatul electronic al documentului vor fi înscrise, în plus față de cele ce apar pe formatul tipărit, și alte informații, precum prenumele părinților titularului, certificate digitale, date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială și imaginile impresiunilor papilare a două degete (amprente).

Aceste date biometrice vor fi colectate de către Direcția Generală de Pașapoarte, procedurile de preluare urmând a fi stabilite ulterior, prin hotărâre a Guvernului. Noile reglementări arată că la cererea solicitantului, cărțile electronice de identitate pot fi eliberate fără a conține imaginile impresiunilor papilare.

Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice înscrise în cipul cărții electronice de identitate, sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice și a unor mecanisme de acces standardizate ICAO.

OUG nr. 82/2012 stabilește că până la data de 30 iunie 2013 se va realiza o platformă – pilot, pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărții electronice de identitate și punerea în circulație a acesteia.

Actul normativ stabilește că toate actele de identitate eliberate până la punerea în circulație a cărții electronice de identitate se vor preschimba în funcție de anul națterii, pe o perioadă de 3 ani, după cum urmează:

  • actele de identitate eliberate persoanelor născute după data de 1 ianuarie 1981 se preschimbă în perioada 1 iulie 2013 – 30 iunie 2014;
  • actele de identitate eliberate persoanelor născute în perioada 1 ianuarie 1966 – 31 decembrie 1980 se preschimbă în perioada 1 iulie 2014 – 30 iunie 2015;
  • actele de identitate eliberate persoanelor născute în perioada 1 iulie 1946 – 31 decembrie 1965 se preschimbă în perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2016;
  • actele de identitate eliberate persoanelor născute până la data de 31 decembrie 1945 se preschimbă în perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016.

Cartea electronică de identitate va avea o valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani și de 5 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.

One Response

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.