La finele lunii septembrie 2018, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava avea încheiate un număr de 700 contracte pentru furnizarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitivelor medicale în conformitate cu prevederile H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea Contractului cadru aferent anilor 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a contractului cadru aprobate prin Ordinul MS/CNAS 397/836/2018, cu modificările ulterioare.

Pe domenii de asistență medicală, situația furnizorilor cu care s-au încheiat contracte la 30.09.2018, se prezintă astfel: 227 contracte – medicină primară; 104 contracte Ambulatoriul de specialitate clinic; 29 contracte – Ambulatoriul de specialitate paraclinic; 11contracte – Ambulatoriul de specialitate de recuperare; 53 contracte – Asistența medicală stomatologică; 3 contracte – Îngrijiri la domiciliu; 15 contracte Asistența medicală spitalicească; 140 contracte – Furnizori de medicamente (farmacii); 66 de contracte – Furnizori de dispozitive medicale; 2 contracte – Furnizori transport sanitar neasistat.

Potrivit CAS Suceava, programele de sănătate derulate prin unități spitalicești se desfășoară urmare a contractelor încheiate cu 4 furnizori de asistență medicală spitalicească. Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate) se desfăşoară prin contractele încheiate cu 3 furnizori de servicii medicale paraclinice.
Programele de sănătate derulate prin farmacii cu circuit deschis se desfăşoară urmare a contractelor încheiate cu 130 furnizori de servicii farmaceutice.
Serviciile medicale de hemodializă și dializă peritoneală se desfășoară ca urmare a contractelor încheiate cu 3 furnizori de servicii de specialitate.
În total s-au încheiat un număr de 840 acte adiționale/contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.