În conformitate cu HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG nr. 696/2021 si adresa CNAS nr. P 5064/29.06.2021, inregistrata la CAS Suceava cu nr. 11551/29.06.2021, CAS Suceava desfăşoara in luna iulie procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2021. Data limita de finalizare a procesului de contractare este 31.07.2021.

Potrivit directorului CAS Suceava, Victor Cristi Bleorțu, pentru furnizorii care la data de 30.06.2021 se afla in relatie contractuala cu CAS Suceava contractele se prelungesc pana la data de 31.07.2021 prin acte aditionale, urmand ca pe parcursul lunii iulie 2021 sa fie incheiate noile contracte, cu valabilitate pana la data de 31.12.2021. La aceasta data avem in derulare 732 contracte

Pentru furnizorii noi care nu se afla in relatie contractuala cu CAS Suceava se vor incheia contracte cu valabilitate 01 august-31 decembrie 2021.

Cererile de contractare şi documentele necesare vor fi transmise de furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale, la CAS Suceava, în perioada 08.07.2021 – 12.07.2021, pe adresa de e-mail contractare@cassv.ro.

Calendarul de contractare si listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică sunt afişate la sediul CAS şi pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro.

Pe parcursul derularii procesului de contractare vor avea loc sedintele celor 3 comisii mixte, la care participa reprezentanti ai Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, Patronatului Judeţean al Medicilor de Familie,  Patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice si Organizaţiei sindicale a medicilor de specialitate.

De asemenea, vor avea loc negocieri cu reprezentantii spitalelor din judet in vederea stabilirii sumelor de contract pentru anul 2021 (pentru spitalizare continua, de zi si cronici).

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.