Prin acte normative a fost prelungit termenul de valabilitate a prevederilor Contractului-cadru şi a Normelor de aplicare a acestuia, până la încetarea stării de urgenţă instituita prin Decretul nr. 195/2020. Prin urmare au fost prelungite contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, iar bugetul alocat pentru luna aprilie este în valoare de 37,7 milioane de lei. Suma este alocată pentru servicii medicale, medicamente, servicii medicale spitaliceşti, dispozitive medicale, analize de laborator şi imagistica medicală, pentru luna aprilie.

 Casa de Asigurări de Sănătate Suceava anunță că au fost incluse noi prevederi în actele normative referitor la asigurarea accesului la servicii medicale şi medicamente pe perioada instituirii stării de urgenţă.

„Pe perioada stării de urgenţă, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda şi consultaţii la distanţă, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultaţii/oră. De asemenea, în vederea asigurării managementului pacienţilor simptomatici de către medicii de familie şi medicii de specialitate din specialităţile clinice din ambulatoriul clinic, pe perioada stării de urgenţă pacienții beneficiază de consultaţii, inclusiv la distanţă, pentru orice manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României, chiar dacă nu sunt asigurate.

Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultaţiile medicale la distanţă în fişa pacientului şi în registrul de consultaţii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescripțiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică”, transmite sursa citată.

De asemenea, se precizează că medicii de familie pot emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului și pentru medicamentele care până acum erau prescrise de către medicii specialişti.

„În vederea eliberării prescripţiilor medicale electronice emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate, asiguratul său persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.

Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate şi a documentelor înlocuitoare ale acestuia”, transmite un comunicat al CAS Suceava.

Pentru spitale sumele decontate de CAS pentru activitatea desfăşurată în lună martie 2020, pentru secţiile/ compartimentele de acuţi, se realizează la nivelul valorii de contract sau, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, CAS va deconta la nivelul serviciilor realizate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

Actele normative menţionate sunt postate pe site-ul CAS Suceava: www.cassv.ro.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.