În perioada  1 ianuarie – 30 septembrie 2019, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a decontat cheltuieli pentru spitalizarea asiguraţilor care au suferit accidente de muncă, în sumă de 99 725 de lei.

Au fost acordate compensaţii  pentru atingerea integrităţii, persoanelor care au rămas cu deficienţe în urma unor accidente de muncă, în cuantum de 7 600 de lei şi despăgubiri de deces, în sumă de 55 676 lei.

Pentru un număr de 385 de asiguraţi, din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, a fost decontată suma de 2 198 923 de lei, reprezentând pensii de invaliditate şi de urmaş.

„Pentru angajatori, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a decontat suma de 169 064 de lei, reprezentând contravaloarea îndemnizaţiilor plătite lucrătorilor pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de accidentele de muncă”, a precizat Constantin Boliacu, directorul Casei de Pensii Suceava.  

Pentru 36 de evenimente petrecute la locurile de muncă din alte state, CJP Suceava a făcut schimb de formulare europene cu instituţiile abilitate, urmând să deconteze spitalizările asiguraţilor, în cazul în care vor fi întrunite condiţiile legale pentru înregistrarea acestor evenimente ca şi accidente de muncă. Din totalul de 36 de evenimente, pentru 3 evenimente care au fost înregistrate ca accidente de muncă, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a rambursat către statul german cheltuieli de spitalizare în sumă de totală de 468 000 de lei.

Trebuie precizat că, începand  cu data de 01.01.2005, în conformitate cu prevederile Legii 346/ 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale , cu modificările si completările ulterioare functionează sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

Are calitatea de asigurator, potrivit LEGII nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizată şi republicată*), Casa Naţionala de Pensii  Publice. Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se exercită de casele teritoriale de pensii.

Asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă si decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Prin asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute în prezenta lege si pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluată de asigurator.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava, decontează pentru asiguraţii din judeţul Suceava care au suferit accidente de muncă ori au dobândit boli profesionale, următoarele prestaţii şi servicii:

  • reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
  • compensaţii pentru atingerea integrităţii;
  • despăgubiri în caz de deces;
  • rambursări de cheltuieli;
  • îndemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă;
  • pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;
  • pensie de urmaş în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională. 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.