Directorul Executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, face cunoscut că, începând cu data de 01 decembrie 2020, îndemnizaţiile stabilite în temeiul O.G.nr. 105/1999 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000, se majorează.  Astfel, persoanele care au fost deportate în ghetouri şi  lagăre de concentrare din străinătate,(art.1 alin.1 litera a ) şi persoanele care au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare,(art.1 alin.1 litera b), au dreptul la o îndemnizaţie lunară de 700 lei,(faţă de 400 lei în prezent), pentru fiecare an de deportare ori de detenţie.

De altfel, persoanele care au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate,(art.1 alin.1 litera c), persoanele care au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată, (art.1 alin.1 litera d) şi persoanele care au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau, (art.1 alin.1 litera g), au dreptul la o îndemnizaţie  lunară de 300 lei, (faţă de 250 lei în prezent), pentru fiecare an de strămutare, de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă.

De asemenea, persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art.1 alin.1 litera e –au fost supravieţuitoare  a trenului morţii au dreptul la o îndemnizaţie  lunară de 700 lei, în cuantum fix,(faţă de 400 lei în prezent).

De majorări va beneficia și soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art.1 alin.1 litera a)-e) şi g), precum şi  persoana care s-a aflat în situaţia prevăzută la art.1 alin.1 litera f, are dreptul la o îndemnizaţie  lunară de 250 lei, în cuantum fix, (faţă de 200 lei în prezent).

La acest moment, în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Suceava se află un număr de 2 096 beneficiari ai îndemnizaţiilor stabilite în temeiul O.G.nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000. 

 

Mai multă vechime pentru cei care lucrează în condiții deosebite

 

Altă modificare legislativă care vizează dispoziţiile Legii nr.263/2010 ,art.18 litera a şi  art. 55 alin.1 litera a, a fost adusă prin Legea nr. 215/2019, care a intrat în vigoare începând cu data de 17.11.2019.

Potrivit art.18 litera a, aşa cum a fost modificat prin Legea nr.215/2019, pentru perioadele ulterioare datei de 01.04.2001 care reprezintă, conform legii stagiu de cotizare realizat  în condiţii deosebite se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, respectiv 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă.

Prin urmare, potrivit modificărilor aduse prin Legea nr.215/2018  la art.18 litera a, se acordă 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite numai pentru perioadele  ulterioare datei de 01.04.2001.   

În ceea ce priveşte reducerile vârstei standard de pensionare  prevăzute în tabelul 1 de la art.55 alin.1 litera a din Legea nr.263/2010, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 215/2019,acestea se aplică începând cu data de 17.11.2019

Şi în situaţia beneficiarilor de pensie de invaliditate, pensie anticipată/ anticipată  parţială, la trecerea la limită de vârstă , începând cu data de 17.11.2019, vârsta standard de pensionare redusă va fi calculată conform noilor reglementări.  

Este important de precizat că în luna decembrie  a anului 2019, va fi plătit ajutorul anual pentru încălzire, în cuantum de 400 lei, pentru un număr de 286 beneficiari, (veterani-titulari de drepturi). 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.