În urma aplicării noii Legi a salarizării, salariile personalului medical vor înregistra creșteri semnificative, după cum anunță un comunicat al Ministerului Sănătății.

Creșterile salariale prevăzute de Legea cadru nr.153/ 2017, privind salarizarea personalului medical din fonduri publice, se aplică în 2 etape:
— Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariile brute  ale personalului medical cresc cu  25% față de nivelul acordat în luna decembrie 2017, inclusiv cel al sporurilor aflate în plata la 31 decembrie 2017.
— Începând cu data de 1 martie 2018, salariile medicilor și asistenților medicali cresc la nivelul salariilor de bază stabilite la nivelul anului 2022.

În acest context, începând cu data de 1 martie 2018, salariile brute de bază a  medicilor și asistenților medicali vor crește față de luna ianuarie 2018, cu procente cuprinse între 70% și 172%.
‘Dacă salariile personalului medical vor ajunge în foarte scurt timp la nivelul altor state dezvoltate din UE, trebuie să oferim și servicii medicale la nivel european. Sunt convinsă că nu este doar așteptarea mea, ci a tuturor pacienților care au nevoie de un act medical de calitate atunci când ajung la spital’, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Alte exemple de creșteri ale salariilor brute de bază:

— Medic rezident anul III unități sanitare clinice: 103% (8.343 lei)
— Medic primar, anatomie patologică și medicină legală: 71% (20.234 lei)
— Medic rezident anul I, servicii de ambulanță/ compartimente de primire urgențe/ secții /compartimente de AȚI: 106% (7.098 lei)
— Asistent medical, studii superioare, servicii de ambulanță/ compartimente de primire urgențe/ secții / compartimente de AȚI: 67% (5.545 lei)
— Medic primar, unități sanitare neclinice: 172% (15.254 lei)
— Asistent medical PL, unități sanitare neclinice: 70% (4.794 lei)
De asemenea, medicii rezidenți, în funcție de specialitate și gradul de pregătire, vor beneficia de creșteri ale salariului de bază (nete)   între 151% și 287%.

Eșalonat, până în anul 2022, vor beneficia de creșteri salariale și alte categorii de personal sanitar, ca de exemplu:

SALARIU BRUT:

— Infirmieră din unități sanitare neclinice: 145% (4.420 lei)
— Ambulanțieri: 99%  (5.143 lei)
— Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social, din unități clinice: 82% (5.303 lei)
Conform Legii salarizării, se acordă o creștere de 25 % a salariului brut, dar  acesta să nu depășească nivelul stabilit de lege pentru anul 2022.
Abordarea unitară a legii salarizări pe fiecare domeniu de activitate a determinat unele ajustări ale salariilor. Astfel, salariile au fost ajustate, în plus sau în minus, astfel încât să se încadreze în grila de salarizare prevăzută de Legea în vigoare.
De exemplu, în anul 2016, salariile farmaciștilor au  fost aduse la nivelul salariilor medicilor, iar pentru a ajunge la nivelul de salarizare prevăzut de Lege, s-au aplicat măriri ale salariului brut în procent mai mic de 25 %.

De asemenea, Legea salarizării impune alinierea din punct de vedere al salarizării pentru funcții similare ocupate în instituțiile statului, cum este cazul funcțiilor de conducere din cadrul  MS și serviciile publice deconcentrate ale MS (DSP)
În situațiile în care salariile au înregistrat creșteri importante  până la momentul iulie 2017, datorită unor acte normative care au acordat creșteri salariale pentru anumite segmente, s-au creat departajări artificiale între aceleași funcții ocupate în același tip de unități. Este cazul Direcțiilor de Sănătate Publică, unde veniturile erau mult mai mari decât ale celor care ocupa funcții similare în serviciile publice deconcentrate ale celorlalte ministere.

Biologii, biochimiștii și fizicienii din cadrul  DSP au beneficiat de o creștere a salariilor în ianuarie 2017, când au fost echivalați la nivelul a 75% din salariile personalului de la CNAS

Exemple creșteri salariale în luna ianuarie 2017:

Asistent principal studii superioare — 86%
Biolog, chimist, biochimist, fizician  principal — 74%
Biolog, chimist, biochimist, fizician  specialist — 90%
De asemenea, de creștere salarială cu 84% au  beneficiat, în ianuarie 2017, și psihologii principali din cadrul DSP.
Funcțiile publice de conducere de conducere din cadrul DSP-urilor  (director executiv, director executiv adjunct) vor fi aliniate cu funcțiile similare de la nivelul  celorlalte ministere.

În contextul alinierii veniturilor salariale la nivelul anului 2022, s-au operat ajustări ale veniturilor și în cadrul  aparatului central pentru persoanele care ocupă funcții de conducere din categoria înalților funcționari publici, funcții publice de conducere de director general, director și adjuncții acestora și șef birou.
În cazul consilierilor încadrați în cabinetele demnitarilor, pentru că veniturile acestora depășeau cu mult veniturile celor încadrați în posturi similare la alte ministere, s-au operat modificări în grila salarială, astfel încât nivelul de salarizare să fie același în toate  instituțiile din aparatul central:
Consilier cabinet Ministrul Sănătății — decembrie 2017 /venit net — 9.419 lei; ianuarie 2018/venit net — 5.735 lei

Facem precizarea ca regulamentul de sporuri pentru personalul din sistemul sanitar este în dezbatere și vor avea loc întâlniri cu reprezentanții confederațiilor sindicate reprezentative la sediul Ministerului Sănătății.

Acest regulament va fi produsul unor consultări reale, înainte să fie înaintat Guvernului în vederea aprobării. Beneficiarii acestui regulament va fi personalul medical.
Pentru personalul TESA și muncitori exista reglementare  distinctă, aprobată prin Hotărâre de Guvern, care nu se aplică în anul 2018, când categoriile beneficiare vor încasa cuantumul sporului avut în decembrie majorat cu 25%.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.