Camera de Comerţ şi Industrie Suceava este de peste 26 de ani cea mai veche şi cea mai reprezentativă organizaţie a întreprinzătorilor din judeţul Suceava, fiind singura organizaţie neguvernamentală de utilitate publică, cu caracter autonom şi cu o misiune foarte bine definită: susţinerea intereselor comunităţii de afaceri în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale, precum şi acţiuni concrete pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, a unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, ca în fiecare an, identifică şi promovează în cadrul evenimentului Gala Excelenţei în Afaceri 2017 societăţile capabile să funcţioneze la înalţi parametri de eficienţă şi care obțin constant performanţe. Evenimentul organizat în data de 3 Noiembrie 2017 este unul de referință pentru comunitatea de afaceri din Suceava, constituind cartea de vizită a succesului şi a performanţei în afaceri.

Ediţia din acest an a reprezentat, ca în fiecare an, un moment de rememorare şi evaluare a timpului care a trecut şi a muncii depuse cu greutăţile şi împlinirile ei. Topul Firmelor este, de altfel, un barometru al realităţii economice judeţene şi o recunoaştere a meritelor şi reuşitelor pe care managerii companiilor locale le-au obţinut în anul în care s-a scurs.

De asemenea, pe lângă Topul Firmelor, în cadrul Galei Excelenţei în Afaceri 2017 au fost acordate Trofee de Excelenţă şi Premii Speciale pentru a răsplăti elementele cheie de diferenţiere pe piaţă, continuitatea în activitate, eficienţa şi competitivitatea, „abilitatea de a genera idei” şi creativitatea.

Îmbucurător este faptul că numărul firmelor care îndeplinesc criteriile de participare la Topul Firmelor, stabilite prin aplicarea unui soft la nivel naţional, este într-o permanentă creştere, evenimentul fiind organizat de către camerele de comerț și industrie în conformitate cu prevederile art. 4, lit. m din Legea nr. 335/2007 privind Camerele de Comerț și Industrie. Evaluarea nivelului de performanţă şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi grupe de mărime a firmelor, se realizează în baza unei metodologii de către Comisiile pentru realizarea Topului Firmelor, constituite pe domeniile respective. Astfel, sunt prevăzute la nivel teritorial domenii ale Topului: Cercetare – Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură şi Pescuit; Construcţii; Servicii; Comerţ; Turism, împărţirea domeniilor pe grupe de activitate realizându-se în baza Codului CAEN, al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situaţiile financiare anuale. Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane, eficienţa utilizării capitalului angajat.

De asemenea, comparând situaţia înmatriculărilor, precum şi rezultatele companiilor la nivel general se poate observa că numărul total al înmatriculărilor agenților economici a scăzut cu 7,94 % în 2016 față de anul 2015, dar o creștere semnificativă se înregistrează la înmatricularea de SRL – o creștere 34,45 % faţă de anul 2015. Numărul de radieri a crescut în anul 2016 faţă de anul precedent cu un procent de aproximativ 18%.

Pentru a prezenta evoluţia principalilor indicatori ai societăţilor au fost avute în vedere toate societățile care au depus Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2016, cu precizarea că acele societăți care şi-au suspendat activitatea au obligaţia de a depune Declarație de inactivitate. Prin urmare, se observă că a crescut numărul societăţilor care au depus bilanțul cu aproape 0,40 % faţă de anul 2015; același trend l-a înregistrat și cifra de afaceri netă – o creștere cu  7,09%, de la 14.785,09 milioane lei în 2015 la valoarea totală de 15.834,18 milioane lei în 2016. În 2016 s-a produs o creștere majoră a valorii profitului curent obţinut de către societăţile analizate cu peste 40 procente, la fel și rata profitului a înregistrat o creștere de peste 30 %.  Numărul mediu de salariaţi al celor peste 14.000 de firme este de 66.153 mai mulți cu 3,55 % față de anul 2015, iar productivitatea medie a muncii a crescut cu 3,46 % .

Referitor la distribuţia domeniilor de activitate şi contribuţia acestora la realizarea indicatorilor economico-sociali în anul 2016, se constată următoarele: numărul cel mai mare de societăţi comerciale activează în domeniul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 4.692 societăţi, urmat de Transport și depozitare cu 1.652 societăţi comerciale și Industria prelucrătoare cu 1.623 societăţi comerciale. Companiile din domeniul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor au avut în anul 2016 o cifră de afaceri netă totală de 4.692  mil. lei şi un profit curent de 312,96 mil. lei; companiile din domeniul Industriei prelucrătoare au obţinut a doua poziţie în ceea ce privește cifra de afaceri netă cu o valoare de 4.992,96 mil. lei, urmate de firmele din domeniul Transport și depozitare cu 2.063,47 mil. lei și firmele din domeniul Construcții cu o cifră de afaceri netă de 1.186,72 mil. lei;

În ceea ce privește profitul curent, clasamentul se păstrează același ca și în cazul cifrelor de afaceri nete, a doua poziție în clasament fiind ocupată de companiile care activează în domeniul  Industriei prelucrătoare cu un profit în valoare de 308,17 mil. lei, a treia poziție aparținând firmelor din domeniul Tranzacțiilor Imobiliare cu valoarea profitului de   122,72mil. lei.

Ierarhia se modifică în ceea ce priveşte rata profitului, pe primul loc situându-se companiile din domeniul Tranzacțiilor Imobiliare ce înregistrează o rată a profitului de 145,66%, iar pe următoarele poziţii în ceea ce priveşte rata profitului se situează companiile din categoria Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic, activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (57,74%), Intermedieri financiare și asigurări (49,75%) și Sănătate și asistență socială (27,30%).

Se observă faptul că domeniile cele mai profitabile au şi un număr ridicat de salariaţi: ei mai mulţi angajaţi din companiile sucevene lucrează în Industria prelucrătoare (19.275 salariaţi), Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (15.720 salariaţi), Transport și depozitare (8.146 salariaţi) și Construcții (7.474 salariați); iar cele mai productive companii sunt care activează în următoarele domenii: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – o productivitate medie a muncii de 0,35 mil. lei/salariat, Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – 0,29 mil. lei, Activităţi de spectacole, culturale şi recreative – 0,27 mil. lei/salariat și companiile din domeniul Industriei prelucrătoare – 0,26 mil. lei/salariat.

Rezultatele pozitive obţinute de către companii în anul 2016 reprezintă un motiv de bucurie pentru mediul economic sucevean, iar Gala Excelenţei în Afaceri 2017 și-a propus, și sperăm că a reușit, să încununeze acest succes.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.