Arhiepiescopul Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen, a transmis tuturor credincioșilor un cuvânt de îmbărbătare și întărire în urmă cu o lună în contextul pandemiei de coronavirus.

În cuvântul său înaltul prelat al Bisericii Ortodoxe spune că ”aceste necazuri sunt certări sau cercetări ale Lui Dumnezeu” arătând că ”de-a lungul veacurilor au fost multe încercări, necazuri dar cum spune psalmistul din toate ne-a izbăvit Domnul”.

Pimen le-a transmis credincioșilor să asculte de îndrumările medicilor din spitale ”date spre binele nostru, pentru sănătatea și vindecarea trupului nostru” subliniind că ”căldura sufletului medicului este darul Lui Dumnezeu pentru trăirea lui ca împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu care sunt Lumină”.  

IPS Pimen și-a încheiat acest cuvânt de îmbărbătare și întărire ”punându-vă la suflet încurajarea pe care ne-o dă Mântuitorul Iisus Hristos care spune ”Iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor”.

„Dumnezeu este doctor și al trupului prin căldura sufletească a ostenitorilor din spitale care consultă și îngrijesc pe bolnavi”

Iubiți credincioși,

Suntem cuprinși de o mare durere sufletească și trupescă, o mare primejdie pentru viața noastră zi de zi anume epidemia cauzată de coronavirus. Necazurile spun Sfinții Părinți purtători de Dumnezeu sunt certări sau cercetări ale Lui Dumnezeu. Sunt certări pentru păcatele noastre îndemnându-ne la îndreptare, la pocăință.

Sunt o cercetare adică o atenționare din partea Lui Dumnezeu amintindu-ne că păcatul care este o boală a sufletului aduce și o îmbolnăvire a trupului. Este o cercetare a Lui Dumnezeu știind că la necaz ne apropiem de El, ne simțim mai bine mai mult, mai adânc cu mintea și cu inima.

Cuvintele psalmistului David pururea să le avem în sufletul nostru:”Fericit este omul pe care îl vei certa Doamne”, bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale”. De-a lungul veacurilor au fost multe încercări, necazuri dar cum spune psalmistul din toate ne-a izbăvit Domnul. ”Prin multe necazuri, suferințe trebuie să intrăm în împărăția Lui Dumnezeu” spune Sf. Apostol Pavel. În viețile sfinților citim următoarele: O femeie creștină era în pelerinaj la Ierusalim și acolo striga cât putea ”Doamne nu mă părăsi”. Cei din jurul ei au întrebat-o ”De ce strigi așa de tare?” și ea a răspuns ”Dumnezeu m-a părăsit”,  iar credincioșii au întrebat-o ”Cum?” și ea răspuns ”Nu mai am necazuri”.  Deci o lecție pentru a  învăța cum să gândim când avem necazuri. Prin necazuri ne aducem mai bine aminte de Dumnezeu, de poruncile Lui. Dumnezeu dă omului pururea binecuvântări de bucurie, de sănătate, de prosperitate în cele ale sufletului și cele ale vieții pământești.

Iubiți credincioși,

Dumnezeu este doctorul trupului și al sufletului El ne dă vindecarea sufletului prin iertarea păcatului care este o îmbolnăvire a sufletului. Dumnezeu este doctorul trupului în primul rând prin imunitatea acestuia  față de atâția viruși sau microbi din atmosferă la care suntem supuși. Dumnezeu este doctor și al trupului prin lucrarea medicului și al medicamentelor făcute de oamenii de știință datorită cunoștințelor dobândite prin luminarea minții de către Dumnezeu.

Dumnezeu este doctor și al trupului prin căldura sufletească a ostenitorilor din spitale care consultă și îngrijesc pe bolnavi.  Căldura sufletului medicului este darul Lui Dumnezeu pentru trăirea lui ca împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu care sunt Lumină. De aceea iubiți credincioși mai ales în ceasul de față să ascultăm de îndrumările medicilor date spre binele nostru, pentru sănătatea și vindecarea trupului nostru.

Să ascultăm de poruncile Lui Dumnezeu care ne luminează mintea și sufletul, să ne rugăm cât mai mult în tot ceasul cu rugăciunea ”Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa”. Să alergăm la scaunele de spovedanie,să mărturisim păcatele noastre cu credință adâncă, cu credință că Dumnezeu ne iartă păcatele cu hotărârea sfântă de a ne osteni sufletele să nu mai greșim.

Și dacă am greșit să alergăm din nou la scaunul de spovedanie. Închei acest cuvânt de îmbărbătare și întărire punându-vă la suflet încurajarea pe care ne-o dă Mântuitorul Iisus Hristos care spune ”Iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor”. Vă îmbrățișez pe toți cu dragoste părintească și vă port cu smerenie în rugăciunile mele.

Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Sănătate și bucuria mântuirii. Amin!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.