Centrul de îngrijire a copiilor „Pâinea Vieţii” din Broşteni a fost vizitat de o comisie interinstituţională constituită prin ordin al prefectului judeţului Suceava.

sanse-egale-pentru-toti-copiii-intr-o-societate-fara-discriminare-32643Centrul de la Broșteni adăpostește 64 de copii proveniți din familii cu posibilități materiale reduse. Cei mai mulți sunt din județul Suceava, respectiv 29; 16 din județul Neamț; 11 din județul Vrancea; 3 din județul Bacău și Călărași și câte unul din județele Botoșani și Iași.

Potrivit raportului transmis de Prefectura Suceava, verificările comisiei mixte nu au evidenţiat abuzuri fizice, psihice sau emoţionale asupra copiilor care beneficiază de cazare în acest centru, fiind găsite doar nereguli administrative. Totuși, au fost găsite câteva nereguli pentru care administratorul Pănican Adrian a fost sancționat.

Comisia interinstituţională formată din reprezentanţii locali ai Inspectoratului de Poliţie, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina”, Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenției Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială, Inspectoratului Şcolar Judeţean și ai Prefecturii Suceava, a efectutat verificări privind legalitatea funcţionării Centrului de îngrijire a copiilor „Pâinea Vieţii”.

În raport se arată că fundația „Pâinea Vieții” („Bread of Life”) este acreditată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru acordarea de servicii sociale în baza unui certificat de acreditare din 8 mai 2014. În prezent, Fundația are depusă cerere la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru obținerea licențierii pentru servicii de tip centru de zi și centru rezidențial, cererea fiind înregistrată în luna decembrie 2015.

Conform cercetării făcute de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, pentru fiecare copil se întocmește un dosar la care sunt depuse pe lângă copiile actelor de identitate ale copiilor/părinților, un contract tip cu familia, în vederea acordării de servicii sociale, cererea acestora de înscriere a copiilor în centru, ancheta socială și planul de servicii întocmite de asistentul social din cadrul primăriei din localitatea de unde provine copilul. Cu ocazia controlului nu au fost constatate încălcări ale legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, aflate în competența de constatare și sancționare a poliției.

La momentul controlului, directorul Pănican Adrian nu a putut pune la dispoziție documentația referitoare la instalarea sistemului de supraveghere video și nici cea privind atestarea ca agenți de pază pentru cei doi paznici angajați, stabilindu-se ca termen pentru prezentarea documentelor în cauză data de 31 martie 2016.

Nereguli majore au fost depistate de cei de la ISU. Conform raportului, nici până în acest moment nu a fost obţinut avizul de securitate la incendiu pentru schimbarea destinaţiei din Cămin de nefamilişti în Centru de zi cu spaţii de cazare şi cantină. O altă problemă descoperită de ISU privește alimentarea maşinilor de gătit cu GPL. Aceasta se face dintr-un rezervor, având capacitatea de 5 mc, pentru care nu s-a solicitat şi obţinut autorizaţia de securitate la incendiu. Mai mult, normele de funcționare cer ca spaţiul în care acestea sunt montate (bucătăria) să fie dotat cu detector de gaze.

Fundaţia „Bread of Life” – Centrul de Zi „Pâinea Vieţii” Broşteni  (prin reprezentant legal – Cazan Gabriel Constantin) a fost sancționată cu suma de 20.000 de lei. Reprezentatul legal a achitat pe loc, sancțiunea reducându-se la jumătate, respectiv suma de 10.000 de lei.

Conform controlului efectuat de Direcţia de Sănătate Publică Județeană Suceava s-a ajuns la concluzia că, la blocul alimentar este necesară igienizarea spațiilor existente, dar și faptul că nu există contract cu o firmă specializată pe servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsecție. Din anul 2006, au precizat inspectorii din cadru DSVSA, în unitate nu s-au mai realizat operațiuni de dezinfecție și dezinsecție a spațiilor de producție și depozitare. Autoturismul cu care se face aprovizionarea cu alimente a unității , nu este autorizat sanitar veterinar, iar frigiderul este ruginit, având vopseaua exfoliată. Centrul a primit o amendă de 600 lei și s-au dat termene de remediere a neconformităților semnalate.

În urma verificărilor, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului concluzionează că două eleve, întrebate de eventuale situaţii de abuz, personale sau ale altor copii din centru, au declarat că  „sunt de aproximativ 9 ani în centru şi nu li s-a întâmplat nimic neplăcut din partea personalului şi nici nu au ştiinţă despre alţi copii care ar fi suferit abuzuri, pentru că, în opinia lor, acestea nu au existat”.

În domeniul securității și sănătății în muncă s-au constatat unele deficiențe legate de verificarea aparatului de încălzire din centrala termică, asigurarea parțială a echipamentului individual de protecție, instruirea insuficientă a lucrătorilor, lipsa evaluării riscurilor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.