Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava s-a întrunit, luni, 10 aprilie, pentru adoptarea unui set de măsuri pentru gestionarea eficientă a eventualelor situaţii de urgenţă generate de topirea bruscă a zăpezii, cu scurgeri de pe versanţi.

Pentru gestionarea eficientă a unor eventuale situații de urgență, a fost transmis către toate cele 114 unități administrative ale județului un set de măsuri în vederea punerii în siguranţă a populaţiei şi a bunurilor, după cum urmează:

– instituirea permanenţei la nivelul primăriilor în scopul realizării unui flux continuu de informaţii cu Instituţia Prefectului – judeţul Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”BUCOVINA” al județului Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava şi alte structuri abilitate, la primirea atenţionărilor/avertizărilor meteo-hidrologice cod portocaliu şi roşu, respectiv la solicitare pentru atenţionările cod galben ori în situaţia în care se înregistrează fenomene meteo-hidrologice periculoase (inundaţii având cauze diverse);

– monitorizarea permanentă a cursurilor de apă de pe raza administrativ-teritorială din competenţă prin componenta preventivă a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, având în vedere istoricul anilor precedenţi;

– menţinerea liberă a secţiunilor de scurgere a apelor astfel încât acestea să poată prelua apa rezultată din căderile meteorice/scurgeri de pe versanţi;

– identificarea din timp a riscurilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă asupra gospodăriilor cetăţeneşti şi a căilor de comunicaţii şi raportarea acestora structurilor abilitate cu care se cooperează;

– pregătirea bazei tehnico-materiale constituită din utilaje, saci şi nisip, etc. pentru a se putea interveni atunci când situaţia o va impune;

– identificarea unor echipe de voluntari care să poată fi mobilizate şi interveni la nevoie dacă situaţia o va impune;

– reactualizarea permanentă a  bazei de date cu privire la femeile însărcinate, persoanele dializate sau imobilizate, dependente de surse de energie electrică şi luarea măsurilor ce se impun în vederea asigurării transportului acestora în cel mai scurt timp către unităţi medicale specializate;

– întrunirea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, pentru stabilirea măsurilor şi acţiunilor ce se impun a fi adoptate, în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii;

– avertizarea populaţiei din localităţile aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundaţii;

– necesitatea supravegherii permanente, pe durata manifestării factorilor de risc, a podurilor, podeţelor şi altor secţiuni înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care este posibilă formarea torenţilor;

– luarea tuturor măsurilor de protecţie a persoanelor şi bunurilor împotriva efectelor provocate de grindină, descărcări electrice, desprinderea sau căderea unor elemente din infrastructura de construcţii, precum şi ca urmare a ruperii şi prăbuşirii unor arbori;

– pregătirea şi verificarea forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor economici;

– stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare şi a zonelor de acordare a primului ajutor pentru cei surprinşi de viituri;

– crearea condiţiilor necesare asigurării cu apă potabilă, alimente şi materiale de cazarmament de strictă necesitate pentru populaţia potenţial sinistrată;

– avertizarea turiştilor şi a celor care tranzitează zonele vulnerabile despre pericolul la care sunt expuşi în condiţiile campării pe firul văilor cursurilor de apă sau al parcurgerii unor trasee turistice.

Fotografia are caracter ilustrativ

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.