Joi, 20 martie, prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, a solicitat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor clarificări cu privire la stabilirea dreptului de proprietate pentru terenurile din zonele necooperativizate.

Aceste clarificări au fost cerute după ce s-a constatat că una din problemele cu care se confruntă Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este cea a stabilirii acestor drepturi pentru astfel de terenuri.

Prefectul a explicat că după modificarea Legii nr. 18/1991, proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform acestei legi.

„Avem sesizări din partea unor comisii locale de fond funciar din judeţul Suceava, prin care se semnalează faptul că proprietarii solicită emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurile menţionate, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară şi a întocmirii unor acte notariale”, a precizat Sinescu.

Sinescu a mai spus că, pe de altă parte, potrivit prevederilor art. 7 alin (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile judeţene de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar.

Totodată, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a comunicat Prefecturii că se poate emite titlul de proprietate autorilor iniţiali sau moştenitorilor acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat de stat terenuri prin acte translative de proprietate.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.