Astăzi, 9 noiembrie, la solicitarea Sindicatului FSLI „Spiru Haret” Suceava şi a Sindicatului Judeţean Preuniversitar a fost convocată Comisia de Dialog Social Suceava. Acțiunea s-a petrecut la sediul Instituției Prefectului județului Suceava.

Şedinţa a fost prezidată de Florin Sinescu, prefectul judeţului Suceava, şi a avut pe ordinea de zi discuţii referitoare la aplicarea unitară a Legii nr. 84/2012, privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice şi aplicarea prevederilor sentinţelor judecătoreşti referitoare la plata primelor de vacanţă cadrelor didactice care au hotărâri judecătoreşti în acest sens. Reprezentanţii sindicatelor din învăţământ au reclamat faptul că după verificările efectuate de Camera de Conturi Suceava la unităţile teritorial-administrative s-a constatat faptul că trebuie imputate sume de bani de la cadrele didactice pentru sporurile ce le-au fost acordate înainte de aplicarea Legii nr. 84/2012, în condiţiile în care legea stipulează în mod clar exonerarea de la plată a drepturilor salariale stabilite conform Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Ei susţin că aceste sporuri au fost acordate în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă ce a fost încheiat la nivelul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, fiind cuprinse între 15% şi 30%.

Mihai Terteş, directorul Trezoreriei judeţene Suceava a fost prezent la şedinţă și a precizat că după întocmirea proceselor verbale de către Camera de Conturi, contabilii primăriilor trebuiau să se prezinte la Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru a fi analizate situaţiile de fapt şi pentru a fi luate măsurile legale de soluţionare a acestor situaţii. În acest sens a fost înaintată o solicitare Camerei de Conturi să anunţe şcolile la care s-au constatat deficienţe şi să se prezinte împreună cu contabilii primăriilor la DGFP pentru rectificarea bugetelor locale.

Referitor la sentinţele judecătoreşti privind plata primelor de vacanţă, preşedintele Sindicatului Judeţean Preuniversitar Suceava a subliniat faptul că sunt hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile obţinute de cadrele didactice referitoare la acordarea primelor de vacanţă din anii 2005, 2007 şi 2009 care nu au fost puse în aplicare de către unităţile şcolare.

“Trebuie ţinut cont dacă aceste sume sunt evidenţiate pentru că urmează a fi plătite din sume extrabugetare ale şcolilor, ceea ce la această dată este imposibil, ştiut fiind faptul că bugetele şcolilor fac parte din bugetul general consolidat al primăriilor. În cel mai scurt timp va avea loc o analiză cu conducerea Camerei de Conturi Suceava în ceea ce priveşte modul de aplicare a acestor prevederi legale”, a declarat Florin Sinescu, prefectul judeţului Suceava.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.