Prin metodologia concursului de proiecte au fost încurajate ideile ce țin de manifestarea culturală, civică, antreprenorială, profesională, sportivă și de divertisment în rândul studenților.

În perioada 20 decembrie 2015 – 29 ianuarie 2016, Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat prima ediție a competiției de proiecte studențești. Obiectivul concursului de granturi a constat în creșterea numărului de studenți implicați în activități extracurriculare și de voluntariat, în acțiuni care să vină în sprijinul diversificării vieții studenților și implicării acestora în dezvoltarea comunității locale.

Un alt obiectiv important pe care l-a urmărit universitatea a fost susținerea dezvoltării armonioase a comunității studențești, asigurarea șanselor egale și nediscriminării în cadrul competiției.

Propunerile de proiecte au fost depuse pe adresa de e-mail casastudentilorsv@gmail.com, acestea primind câte un număr de identificare unic (ID). Conform metodologiei, pentru a asigura o evaluare imparțială, aplicațiile au fost depuse fără a fi specificate detaliile solicitantului. Din juriu au făcut parte profesor Valentin Ianoș, directorul CCS Suceava, profesor universitar doctor Mihai Dimian, prorector cu cercetarea științifică al USV, Elena Cecilia Cojocariu, contabil șef în cadrul CCS, inginer Ilie Doroftei, administrator patrimoniu CCS.

În cadrul acestui apel au fost depuse 12 aplicații, din care cinci au trecut în etapa a II-a de evaluare. Proiectele câștigătoare care vor primi finanțare s-au încadrat în domeniile sportiv (două proiecte), cultural (două proiecte) și mixt, cultural-artistic (un proiect):

Proiect ID 83 „Touchball – un nou joc sportiv” , Proiect ID 86 „Cupa GIRB”, Proiect ID 107 „Nuntă în Bucovina – tradiții și perspective în contemporaneitate”, Proiect ID 113 „Live digital performance: Exploatarea tehnologiilor de vârf 3D în actul artistic”, Proiect ID 108 „Talent și creație prin teatru în spațiul românesc din afara granițelor”.

Implementarea proiectelor câștigătoare va începe în termen de 5 zile de la semnarea contractului de finanțare a proiectului, iar ultima zi de proiect nu poate fi mai târziu de 15 decembrie 2016.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.