Porthos Moto S.R.L. cu sediul în localitatea Sântandrei, Sat Palota, nr. 181, județul Bihor, CUI 28480162, J5/976/2011, implementează proiectul cu titlul: „CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN CADRUL PORTHOS MOTO SRL”, cod SMIS 136412, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 7263 / 17.11.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Est în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.911.166,23 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.549.415,32  lei, din care 2.167.003,03 lei din FEDR și 382.412,29 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Nord-Est, în localitatea Vatra Dornei, Str. Calea Transilvaniei, nr. 73, județul Suceava,  prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Crearea unei unități noi de prestări servicii în cadrul Porthos Moto SRL” este realizarea unei investiții inițiale ce va determina îmbunătățirea competitivității economice a SC Porthos Moto SRL prin crearea unei unități noi de prestare servicii, ce va determina creșterea productivității muncii proprii și a sectorului de lucrări de tâmplărie și dulgherie.

Obiectivul va fi atins prin crearea unei unități noi de prestări servicii, în Mun. Vatra Dornei, Str. Calea Transilvaniei, Nr. 73, jud. Suceava, locație care va deservi gararea echipamentelor achiziționate și asigurarea prestării la terți a noilor servicii.

Proiectul răspunde Priorității de investiții 2.2. prin:

– Dezvoltarea economică a societății Porthos Moto SRL datorită creării unei unități noi de prestare servicii, ca urmare a achiziției de active noi și performante, creșterea vandabilității serviciilor prin creșterea vizibilității societății pe plan național și internațional și certificarea noilor servicii.

– Consolidarea poziției societății pe o piață aflată într-o continuă dezvoltare, prin susținerea domeniilor competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate ( Mai ales Prioritatea 4 – Promovarea celor 10 sectoare de viitor – prin implicarea în lucrări de construcții necesare dezvoltării acestor sectoare) și Planul Regional de Dezvoltare Nord-Est (Prioritatea 3 – Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale) – obiectiv pe termen lung.

– Realizarea unei investiții inițiale ce include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Introducerea inovării de serviciu și de proces în cadrul societății prin prestarea de servicii noi și implementarea unui flux tehnologic nou datorită achiziției a 19 active corporale și necorporale noi și performante, necesare pentru buna operare a investiției.
  2. Realizarea activităților de internaționalizare prin participarea la un târg internațional și a activităților de certificare a sistemului de management integrat ISO 9001 și certificarea procesului.

Data de începere a proiectului:  15.01.2020

Data de finalizare a proiectului: 30.06.2022

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0745 643 009, e-mail proiect.porthos@gmail.com , persoana de contact Igna Cristian Radu.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.