U.A.T. Comuna Moldovița implementează în perioada 01.12.2017 – 30.03.2021 proiectul „Modernizare/reabilitare Școală Generală cu clasele I-VIII Moldovița, comuna Moldovița, județul Suceava”, Cod SMIS: 121009, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Proiectul „Modernizare/reabilitare Școală Generală cu clasele I-VIII Moldovița, comuna Moldovița, județul Suceava”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, este implementat de către U.A.T. Comuna Moldovița și are o valoare totală de 5.750.031,64 lei din care 5.536.501,29 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR.  Programul Operațional Regional 2014 -2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul principal al priorității de investiție la care răspunde proiectul îl constituie înbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării Școlii Generale cu Clasele I-VIII Moldovița, comuna Moldovița, precum și creșterea procesului educațional și accesului la educație obligatorie. Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Obiectiv specific 1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Generale cu Clasele I-VIII Moldovița, reprezentând încăperi, spații ale Școlii care transformă acest imobil într-unul modern cu posibilități crescute de predare, mobilat și dotat conform cerințelor educaționale europene, a normelor sanitare, a normelor europene referitoare la persoanele cu dizabilități;
  2. Obiectiv specific 2. Creșterea gradului de accesibilitate în spațiile aferente Școlii Generale cu Clasele I-VIII Moldovița pentru elevii cu dizabilități precum și pentru alte persoane cu dizabilități care vor trece pragul acestei instituții de învățământ, transformând-o dintr-un loc inaccesibil acestor persoane într-un spațiu care îndeplinește toate cerințele în domeniu;
  3. Obiectiv specific 3. Implementarea cu succes a contractului de finanțare;
  4. Obiectiv specific 4. Protecția mediului și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, prin colectarea selectivă a deșeurilor.

Beneficiarii direcți ai prezentului proiect sunt:

  • 256 de elevi din comuna Moldovița de învățământ general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), iar la finalul implementării proiectului sunt previzionați de a beneficia de investiția realizată 282 de elevi din comună;
  • Creșterea atractivității și calității actului educațional;
  • Elevii cu handicap locomotor;
  • Personalul care deservește școala: 54 cadre didactice, 6 personal auxiliar, 14 personal nedidactic;
  • 5236 locuitori ai comunei Moldovița (conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică din anul 2017).

Pentru informații suplimentare vă rugăm să îl contactați pe d-nul Traian Iliesi – Manager proiect, tel.0756065018, email:primaria.moldovita@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.