Asociația Grupul de Acțiune Local Bazinul Dornelor cu sediul în sat Panaci, nr 297, comuna Panaci, judetul Suceava, prelungește sesiunea de depunere proiecte  până la data de 31 AUGUST  2018 pentru următoarele măsuri:

 

  1. Măsura 5/2A ” Solutii inovative pentru o agricultura/industrie alimentara in teritoriul Bazinul Dornelor”

   Beneficiari direcți:

– Fermieri definiţi ca persoane juridice sau un grup de persoane juridice, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Bazinul Dornelor şi care desfăşoară o activitate agricolă – conform art.17 din R1305/2013;

– Asociaţii de crescători de animale din teritoriul Bazinul Dornelor;

– Cooperative agricole din teritoriul Bazinul Dornelor;

Beneficiari indirecți:-Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;

-Producatori agricoli individuali din teritoriu

Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 5/2A, este  371.149 euro

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora cu câte 20 de puncte procentuale suplimentare, dar fără ca rata maximă a sprijinului combinat să depășească 90%, în următoarele cazuri:

a)Investițiile colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);

  1. b) Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)
  2. c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
  3. d) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 200.000 euro.

 

  1. Măsura 8/6B – ” IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”

Beneficiari direcți: Orice entitate publica (UAT, unitate de învățământ, unitate sanitară, bibliotecă)  legal constituita;

Beneficiari indirecți: – Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltarii rurale

Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 8/6B, este  100.000 Euro.

Intensitatea sprijinului va fi de:

100% pentru investiții negeneratoare de venit

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 100.000 Euro.

Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 100.000 euro.

 

III. Măsura 10/6B ” Păstrarea valorilor culturale, a obiceiurilor și organizarea evenimentelor locale în teritoriul Bazinul Dornelor”

Beneficiari direcți:- Entități publice –  Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora

– Entități private – Așezăminte culturale, ONG-uri definite conform legislației în vigoare,

Beneficiari indirecți – persoane active din mediul rural și din afara teritoriului

– agenții economici locali

Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 10/6B, este  175.000 euro

Intensitatea sprijinului va fi de:

  • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
  • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 175.000 euro.

 

  1. Măsura 11/6B ” Diversificare și dezvoltare durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul Bazinul Dornelor”

Beneficiari eligibili:

Beneficiari direcți: Orice entitate juridica privata  legal constituita sau parteneriate (ONG-uri).

Beneficiari indirecți: – Întreaga comunitate locală.

Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 11/6B, este  219.079,18 Euro.

Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect.

100% pentru investitii generatoare de profit cu utilitate publică;

100 pentru investitiile negeneratoare de profit

90% pentru investitii generatoare de profit.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro

Sprijin nerambursabil pe  măsură: 219.079,18 euro

 Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 200.000 euro.

 

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte a măsurilor precizate mai sus este:

31 AUGUST 2018, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 

 Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în „GHIDURILE SOLICITANTULUI” – ce pot fi accesate pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.

 

  Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email: galbazinuldornelor@yahoo.com, galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

       Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurilor le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Vasile Cozan
Funcţie: Președinte
Tel. 0230576546, 0731315595, Fax: 02030576546, e-mail: galbazinuldornelor@yahoo.com

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.