Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale primește în sesiunea de cereri de proiecte solicitări de finanțare pentru submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, precum și pentru alte tipuri de investiții în agricultură și în activități non-agricole.

Alocarea disponibilă în această sesiune pentru submăsura 4.1a este de 105 milioane de euro (100 milioane de euro pentru teritoriul național și de 5 milioane de euro pentru teritoriul ITI Delta Dunării).

„Ghidul solicitantului a suferit mai multe modificări care au avut în vedere în primul rând nevoile concrete ale beneficiarilor. AFIR nu a putut şi nu poate exista în absența celor care vor să implementeze proiecte cu finanțare europeană. De aceea, rolul nostru, a celor care lucrăm la AFIR, este în primul rând acela de a sprijini beneficiarii, fapt înțeles foarte clar și asumat de toți angajații. Beneficiarul de fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală este, fără doar şi poate, cel mai important element din activitatea Agenției” , a ținut să precizeze Adrian-Ionuț Chesnoiu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Fondurile nerambursabile pot fi obținute de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, de societăți comerciale, precum și de forme asociative, pentru reconversia plantațiilor existente, înfiinţarea de plantații pomicole, înfiinţarea și modernizarea pepinierelor. De asemenea, sunt sprijinite financiar și proiectele de investiții pentru înfiinţarea, extinderea și modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, precum și pentru alte tipuri de investiții identificare ca necesare pentru îmbunătățirea performanței economice a fermelor.

O noutate importantă privește posibilitatea creșterii intensității sprijinului nerambursabil cu până la 90% pentru componenta de procesare și comercializare la nivelul fermei. Una dintre condiții este ca peste 70% din produsele pomicole care vor fi condiționate/ procesate/ comercializate să provină din exploatația proprie.

O altă modificare aplicabilă în această sesiune, ca urmarea a modificării PNDR 2020, prevede că pentru speciile nuc și alun poate fi utilizat și material CAC (conformitas agraria communitatis), nu doar categoria biologică certificată sau dintr-o categorie superioară.

„Mai mult de 25% din proiectele depuse pe pomicultură în sesiunea trecută au fost pentru nuc și alun. Agenția era în postura în care trebuia să aplice o prevedere cu caracter general unei situații particulare – și anume imposibilitatea potențialilor beneficiari de a găsi în România specii de alun și nuc din categoria biologică certificată sau dintr-o categorie superioară. De aceea această modificare este, din punctul meu de vedere, pe cât de solicitată de beneficiari și de importantă, pe atât de firească.” a declarat directorul general al AFIR, Adrian-Ionuț Chesnoiu.

Începând cu această sesiune, se acceptă cultivarea mai multor specii în spații protejate. Dacă în sesiunile trecute se acceptau doar căpșuni, acum se finanțează și cireș și arbuști fructiferi. Practic, orice specie pentru care există tehnologie de cultivare în spații protejate este acceptată ca investiție eligibilă pentru finanțare prin PNDR.

Solicitanții vor putea beneficia de un criteriu de selecție nou, și anume, acordarea a 5 puncte pentru angajarea personalului cu studii superioare în domeniul proiectului.

Cererile de finanțare se depun on-line pe pagina de internet a Agenției, www.afir.info, până în data de 31 iulie 2017, ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții de fonduri nerambursabile au la dispoziție Ghidul solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, la secțiunea „Investiții PNDR” în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.