Conferința Științifică Internațională LUMEN Rethinking Social Action. Core Values in Practice, aflată la a 8-a ediție, reunește peste 500 de participanți înscriși, din 14 țări diferite, printre care Rusia, Turcia, Cehia, Ucraina, Republica Moldova, Franța, Portugalia, Macedonia, Ungaria, Serbia, Malaezia.

 

Conferința este organizată în acest an în baza unui parteneriat între Asociația LUMEN și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și a Universității „Yuryi Fedkovich” din Cernăuți, Ucraina.

A 8-a ediție a Conferințelor LUMEN este o manifestare cu caracter transdisciplinar a cărui scop general este promovarea excelenței științifice, încurajând originalitatea în cercetarea științifică, în domeniile sociale și umaniste. Conferința LUMEN RSACVP 2017 se focalizează pe interferențele dintre noile abordări teoretice și practica socială și educațională, luând în considerare nevoia unei redimensionări etice a acțiunii sociale.

În conjuncție cu acest eveniment se vor desfășura și Conferințele Asociate: Conferința Internațională “Legal and Administrative Challenges in Cross-border Cooperation”
(7 Aprilie 2017 – Cernăuți, Ucraina), a cărui organizator principal este Universitatea Națională „Yuryi Fedkovich” din Cernăuți, și, respectiv, Conferința Internațională “Ethical & Social Dimensions on Public Administration & Law” (7-8 Aprilie 2017 – Suceava, România), a cărui organizator principal este Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

 

Cele 2 Conferințe asociate vor beneficia de participarea unei delegatii de peste 35 de participanți din instituții de învățământ superior ucrainene, autori ce vor prezenta lucrări în domeniul științelor juridice și administrative, particularizate asupra specificului cooperării transfrontaliere.

În cadrul Conferinței LUMEN RSACVP 2017 va mai fi susținut un număr de 12 workshop-uri asociate, pe teme variind de la educație non-formală, didactici apreciative, olimpism și valori olimpice, valori etice în asistența socială, comunicarea în sfera profesiunilor juridice, dileme ale aleșilor locali, până la tehnici de elaborare a articolelor științifice, etica publicării, perspective asupra intervenției sociale, etc.

 

Printre instituțiile co-organizatoare ale diverselor workshop-uri enumerăm Universitatea Naționala „Yuryi Fedkovich” din Cernăuți, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Valahia din Târgoviște, Colegiul Național al Asistenților Sociali – filialele Iași și Suceava, și nu în ultimul rând, Facultățile de Științe ale Educației și, respectiv, Drept și Științe Administrative ale Universității gazdă, „Ștefan cel Mare” din Suceava.

 

Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-un volum de proceedings ce va fi indexat în Thomson Reuters (ISI Web of Science), cea mai prestigioasă bază de date care indexează cele mai importante conferințe științifice desfășurate la nivel mondial, și, de asemenea, în alte baze de date, precum CEEOL, RePeC, SocioNET etc. De asemenea, lucrările selectate vor fi publicate și în jurnale științifice internaționale, printre care amintim Postmodern Openings, Revista Româneasca pentru Educație Multidimensională, jurnalele L.U.M.E.N. și jurnalul European Journal of Law and Public Administration.

 

În cadrul acestei ediții a Conferinței LUMEN – RSACVP 2017 și a conferințelor și evenimentelor asociate și-au exprimat interesul de a participa cu prezentări orale, poster sau virtuale un număr de peste 500 de cadre didactice universitare, cercetători și profesioniști din domenii precum drept, asistență socială, sociologie, administrație publică, sport, teologie, filosofie, educație, psihologie, științe economice, științe politice, arte, istorie, studii culturale, filologie etc. Participanții provin din 14 țări, printre care Rusia, Turcia, Cehia, Ucraina, Republica Moldova, Franța, Portugalia, Macedonia, Ungaria, Serbia, Malaezia. Cea mai numeroasa delegație din afara României va fi cea ucraineană, urmată de cea din Republica Moldova, bucurându-ne, de asemenea, de prezența unei delegații semnificative din Cehia.

 

Din mediul universitar românesc vor participa delegați de la Universități precum: Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea din București, Universitatea din Oradea, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, Universitatea „Danubius” din Galați, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, precum și reprezentanți ai diverselor Institute ale Academiei Române și ai altor Academii din Străinătate.