Consilierii județeni suceveni au pe ordinea de zi a ședinței ordinare de vineri, 30 august, proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru extinderea terminalului de pasageri de la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava.

Potrivit referatului de aprobare, situația actuală este caracterizată de faptul că, în timpul execuției săpăturii generale au fost identificate 30 de cabluri electrice și 3 fibre optice ce trebuie deviate, iar conform proiectului tehnic, întocmit pe baza documentaţiilor tehnice avute la dispoziţie, pe amplasamentul extinderii terminalului de plecări/sosiri internaţionale figurau 5 cabluri de forţă care trebuiau deviate și un cablu de fibră optică.

Conform adresei nr. 246/16.01 .2019 a R.A. Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava privind acordul Ministerului Fondurilor Europene de realizare a racordului electric al extinderii terminalului din uzina electrică nouă, acesta este condiţionat de „menţinerea obiectivelor și indicatorilor din cadrul proiectului implementat”, fapt care conduce la necesitatea realizării unor modificări ale tabloului electric de joasă tensiune al uzinei electrice. Acest lucru implică lucrări suplimentare ce au caracterul de imprevizibilitate, neputând fi anticipate și cuantificate la momentul întocmirii studiului de fezabilitate și al proiectului tehnic.

Potrivit sursei citate, în cadrul devizului general întocmit la faza de proiectare „Studiu de fezabilitate”, cota de cheltuieli diverse și neprevăzute a fost de 3,69%, valoarea previzionată a acestor cheltuieli nefiind suficientă pentru realizarea lucrărilor suplimentare descrise mai sus. Astfel, este necesară actualizarea Devizului general cu modificarea procentului cheltuielilor diverse și neprevăzute la cuantum de 10%, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea totală a investiției este de  17.016.167,44 lei inclusiv TVA.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.