Consiliul Județean a aprobat sumele nerambursabile pentru activitățile non-profit, ce se vor desfășura în anul 2016, și care vor avea ca principal beneficiar comunitatea în care acestea vor avea loc.

Petru Preutescu, consilier judetean

Astfel, toate persoanele fizice și juridice care vor să desfășoare activități non profit cu impact social, pot să depună cerere de finanțare nerambursabilă la Consiliul Județean. Deponenții pot obține până la 90% din totalul necesar, o cotă de 10 % fiind obligatorie pentru a obține finanțarea.

„Și eu am fost la majoritatea parohiilor din comuna Vama pentru a le aduce la cunoștință că se pot face proiecte pentru obiective eligibile. Trebuie să subliniez faptul că, activitățile pentru care se vor obține banii trebuie descrise în detaliu, în documentația ce trebuie depusă la CJ, și trebuie să se desfășoare până la data de 31 decembrie 2016. Acestea pot fi organizate de persoane fizice sau juridice, asociații non-profit, fundații sau culte religioase care nu au scop patrimonial. Cu alte cuvinte, nu profitul este scopul ultim al activităților, ci impactul social. Activitățile eligibile sunt cele care au ca domeniu de desfășurare  asistența socială, programele unităților de cult, activitățile sportive, programele, proiectele și acțiunile culturale”, a declarat Petru Preutescu, consilier județean independent.

Sumele vor fi acoperite din bugetul propriu al Consiliului Județean, în condițiile în care criteriile de atribuire vor fi îndeplinite. Instituția județeană a făcut cunoscute și aceste criterii de acordare, printre care poate cel mai important este transparența.

Libera concurență și tratamentul egal sunt de asemenea regăsite pe lista criteriilor obligatorii, împreună cu gradul de 10% de cofinanțare.

În documentul public eliberat de Consiliul Județean se găsește și procedura de acordare a finanțării, care arată clar că o organizație sau un inițiator poate obține o singură finanțare, pentru un singur proiect pe an. De asemenea, finanțările se acordă pentru proiecte ce se desfășoară de la 1 martie 2016 până la 31 decembrie 2016, neexistând posibilitatea finanțării proiectelor mai vechi sau în desfășurare.

Astfel, proiectele pot fi depuse la CJ Suceava în număr nelimitat, finanțarea fiind limitată doar de bugetul pe anul acesta.

Documentația necesară pentru obținerea de fonduri publice nerambursabile cuprinde formularul de solicitare al finanțării, o declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi banii obținuți doar pentru activitatea respectivă, adeverință certificată de banca la care asociația sau persoana fizică are deschis un cont bancar, CV-urile membrilor de proiect, certificat fiscal care să ateste că solicitantul nu are datorii la bugetul local, ori la bugetul de stat, copii după actele de identitate, și orice alt act pe care solicitantul îl consideră relevant pentru eligibilitatea proiectului.

Pe baza acestei documentații, comisia Consiliului Județean va acorda un punctaj, care va arăta proiectele eligibile.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.