Universităţile membre ale Consorțiului universitar „Academica Plus” (Universitatea din Piteşti, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Ploieşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi Universitatea din Oradea), s-au întâlnit și au dezbătut vineri, 23 ianuarie, procedura de finanţare diferenţiată a învăţământului superior din România.

Din perspectiva stimulării calităţii în învăţământul superior, considerăm inacceptabilă continuarea finanţării universităţilor şi în anul 2015 pe baza rezultatelor ştiinţifice raportate de acestea în anul 2011 (care au cuprins perioada 2006-2010). Considerăm necesară aprobarea noii metodologii de finanţare pentru anul 2015, propusă de CNFIS şi CNR care să utilizeze rezultatele ştiinţifice actuale.

În evaluarea activităţii ştiinţifice şi în ierarhizarea tuturor instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, indiferent de vechimea şi de dimensiunile instituţie, este obligatorie aplicarea principiilor echităţii, nediscriminarii şi egalităţii de şanse. Evaluarea trebuie să fie întemeiată pe indicatori calitativi şi nu cantitativi.

Considerăm necesară aplicarea unui pachet de criterii unitare în evaluarea activităţii ştiinţifice, fără decalaje de abordare şi de aplicare a punctajelor şi, implicit, susţinerea finanţării de excelenţă în mod obiectiv şi imparţial, avându-se în vedere strict principiul calităţii. Finanţarea studiilor doctorale nu trebuie să afecteze în mod negativ finanţarea studiilor de licenţă şi masterat. Analiza de cost pe student trebuie efectuată atât pentru studenţii doctoranzi cât şi pentru cei de la ciclurile de licenţă şi master.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor României cu privire la creşterea ponderii forţei de muncă cu studii terţiare (doar 17,6% faţă de 29,5% media UE, în anul 2012), considerăm necesară cel puţin menţinerea cifrei de şcolarizare la licenţă şi master alocată în anul 2014 şi în anul 2015.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.