Parlamentarii au adoptat prin vot final un proiect de lege care obligă proprietarii apartamentelor cu încălzire centralizată să își instaleze contoare cel târziu până la 31 decembrie 2020, altfel riscând amenzi cuprinse între 500 și 1.000 lei.

Proiectul de lege, adoptat și de Senat, conține mai multe modificări şi completări, atât la Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cât și la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

 

Obligativitatea montării contoarelor

Termenul inițial a fost data de 31 decembrie 2016, însă acesta nu s-a respectat în totalitate, astfel că prin propunerea legislativă a fost prelungit până în 2020, dar cu introducerea unor amenzi în cazul nerespectării prevederii.

Astfel, alineatul (5) al articolului 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2020 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. […].”

În cazul în care montarea acestor contoare nu este fezabilă sau este prea scumpă, este obligatorie montarea repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit.

În ceea ce priveşte aplicarea amenzilor, art. 45, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri”

Debranşarea totală, deconectarea şi zona unitară de încălzire

Tot cu titlu de modificare, același act normativ prevede că debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu care nu se află în zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se va face în următoarele condiţii cumulative:

  • acordul scris al tuturor membrilor asociaţiei de proprietari, exprimat prin vot în cadrul adunării generale;
  • anunţarea operatorului care are şi calitatea de furnizor şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de zile înainte de debranşare.

Prin zonă unitară de încălzire se înţelege “arealul geografic aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se adoptă o singură soluţie tehnică de încălzire în condiţii de eficienţă economică şi protecţia mediului.”

Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu care nu se află în zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se face doar cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu o sursă de producere a energiei termice, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

  • acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenţiei de realizare de către consumator a unui sistem individual de încălzire;
  • anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte

TVA redus la apă caldă şi căldură

 

Totodată, actul normativ adoptat de parlamentari prevede scăderea TVA la căldură și apă caldă de la 19% la 5%, fapt care ar trebui să ducă și la reducerea prețului final.

Dacă va fi promulgat și de președintele Klaus Iohannis, proiectul de lege va intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial.

 

Sursa: www.legestart.ro

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.