În primele 2 luni ale anului, reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Suceava au efectuat 36 de controale, structura acestora, pe tipuri de furnizori.

Potrivit conducerii CAS, au fost efectuate 20 de acțiuni de control la medicii de familie, 10 acțiuni de control la un furnizor de servicii medicale de recuperare, două acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale spitaliceşti și câte o acțiune de control la un medic specialist din ambulatoriul de specialitate, la un laborator de analize medicale, la un furnizor de servicii medicale de recuperare și la un furnizor de dispozitive medicale.

Pentru furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară (medicii de familie), verificările s-au finalizat cu următoarele măsuri propuse şi implementate :

– în cazul a 3 furnizori, s-a constatat necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale, aplicându-se sancţiunea contractuală de “avertisment”, la prima constatare;
– în cazul unui medic de familie, s-a aplicat sancțiunea de “avertisment”, pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava;
– s-au aplicat 16 măsuri de recuperare a rețetelor prescrise fără respectarea protocolului de prescriere a medicamentelor, în valoare de 88.069,01 lei.
– s-a constatat că un număr de 6 asiguraţi au beneficiat de reţete compensate 90% din preţul de referinţă, ca urmare a declaraţiilor depuse la medicii de familie şi a încadrării acestora în categoria “pensionari cu venituri numai din pensii mai mici de 700 de lei pe lună”, deşi, conform bazei de date de la Finanţe, aceştia aveau şi alte venituri impozabile, nu doar venituri din pensie. În aceste situaţii, Compartimentul Juridic a transmis notificări asiguraţilor, pentru recuperarea contravalorii de 40% din preţul medicamentelor de care au beneficiat nejustificat, în valoare de 1.310,79 lei;
– s-au aplicat 3 măsuri pentru recuperarea sumelor de la medicii care au emis reţete compensate în Programul de compensare 90%, care se aplica pensionarilor cu venituri numai din pensii mai mici de 700 de lei/lună, fără să aibă la fişă declaraţia pacientului că nu realizează alte venituri, în afară de cele din pensii, în valoare de 1.698,12 lei;
– s-au aplicat 2 măsuri de recuperare, de la medicii de familie, a contravalorii compensate a reţetelor duble eliberate într-o lună, pentru pacienţii beneficiari ai programului de compensare 90%, în valoare de 85,99 lei;
– s-au aplicat 2 avertismente, pentru nerespectarea de către medicii de familie a clauzei contractuale referitoare la obligativitatea înscrierii pe lista proprie a copiilor sau cuplurilor mama-copil din centrele maternale.

În cazul furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti, s-au aplicat următoarele sancţiuni:

– 1 sancţiune de “avertisment”, pentru necompletarea formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
– 1 măsură de restituire a contravalorii unor servicii medicale paraclinice, în sumă de 271,20 lei;
– 1 sancţiune cu diminuare de 1% din valoarea de contract, în sumă de 53 de lei, pentru nerespectarea clauzelor contractuale privind formularele obligatorii utilizate în sistemul de sănătate;
– 1 sancţiune cu diminuare de 3% din valoarea de contract, în sumă de 129 de lei, pentru lunile în care s-a constatat neraportarea la CAS Suceava a consumului de medicamente.

În cazul furnizorilor de medicamente, s-au aplicat următoarele sancţiuni:

– 3 sancţiuni de “avertisment”, pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava – lipsa farmacistului;
– 4 sancţiuni de “avertisment”, pentru neconcordanţe identificate în gestiunea cantitativ-valorică.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.