Printr-un ordin dat de Prefectul judeţului Suceava au fost constituite 4 comisii interinstituţionale de verificare a stadiului completării registrului agricol la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ. Comisiile au fost constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Suceava, Direcţiei pentru Agricultură Suceava şi ai Direcţiei Judeţene de Statistică Suceava.

Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol prevede ca termene de centralizare a datelor următoarele:

– până la 1 martie, pentru datele privind evoluţia efectivelor de animale pe întregul an precedent;

– până la 31 mai, pentru datele privind construcţiile noi (clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe), mijloacele de transport, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură

– până la 30 iunie, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate şi numărul pomilor pentru anul agricol respectiv.

În urma verificărilor efectuate, la un număr foarte mare de primării s-au constatat întârzieri în completarea şi actualizarea datelor din registrele agricole, atât pe format hârtie, cât şi în format electronic.

La un număr de 112 primării din cele 114 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava înregistrările se fac pe formatul nou (2010-2014) al registrelor, iar la două primării registrele agricole format nou au fost achiziţionate şi s-a început transcrierea datelor şi înscrierea acestora pentru anul 2012. S-a mai constatat că aplicaţia informatică pentru registrul agricol model 2010-2014 este utilizată la un număr de 93 de primării, la celelalte 21 de primării această aplicaţie nefiind încă implementată.

Conform notelor de constatare încheiate în urma verificărilor la un număr de 48 de primării din judeţ înregistrările datelor în registrele agricole pe format hârtie au fost finalizate, iar la 66 de primării aceste date sunt în diferite stadii de completare.

În format electronic, pentru aplicaţia informatică 2010-2014, înregistrările datelor sunt finalizate la un număr de 28 de primării, iar la 72 de primării datele sunt în diferite stadii de înregistrare. Aşa cum am menţionat mai sus, 21 de primării nu au încă noua aplicaţie informatică achiziţionată, înregistrarea datelor făcându-se în format electronic pe aplicaţia informatică pentru registrele agricole 2007-2011.

Florin Sinescu, prefectul judeţului Suceava: „De asemenea, s-a atras atenţia asupra responsabilităţilor ce le revin primarilor şi secretarilor localităţilor cu privire la desfăşurarea la timp a operaţiunilor de completare a registrelor agricole şi de comunicare a datelor centralizate, precum şi asupra faptului că nerespectarea acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 20 din Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/2009. Ca urmare a acţiunilor de verificare a acestor comisii s-a solicitat unităţilor administrativ teritoriale respectarea termenelor de remediere a deficienţelor semnalate şi a termenelor de înscriere a datelor în registrele agricole, atât pe format hârtie, cât şi în format electronic, conform noilor modele de registre agricole şi a aplicaţiei informatice pentru anii 2010-2014”.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.