Cererea globală de forţă de muncă reprezintă cerinţele pieţei forţei de muncă exprimate de agenţii economici din interiorul economiei naţionale, iar reglementarea și asigurarea calității și cerficării companiilor, ce se vor implica în sistemul dual, este unul din obiectivele Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România (ANFPISDR). Creșterea calității învățământului în sistem dual și a educației reprezintă un obiectiv important pentru Judetul Suceava, iar un pas în acest sens ar fi continuarea demersurilor de a înființa un Centru Regional de Excelență pentru Învățământ Dual.

 “Doresc ca, împreună cu reprezentanții autorităților locale din regiunea de N-E a României, cu reprezentanții celor mai mari operatori economici din zonă și cu sprijinul inspectoratelor școlare, să constituim un organism regional cu personalitate juridică – Centrul Regional de Excelență pentru Învățământ Dual – de care vor beneficia toate părțile interesate: elev – agent economic – autoritate locală.  Este un proiect necesar pentru dezvoltarea economică a regiunii, pentru că resursa umană bine pregătită profesional creşte atractivitatea unei zone, din punctul de vedere al investitorilor, tinerii, având o educație solidă primesc o perspectivă profesională pe termen lung, dar și o perspectivă de viață, iar prin implicarea activă a autorităților județene și locale vom face ca județul Suceava să devină unul dintre exemplele de bună practică și, totodată, un pol regional de competitivitate prin formarea forței de muncă bine calificată”, declară Gabriel Costache, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România (ANFPISDR)

Învățământul profesional în sistem dual este soluţia care garantează tinerilor un viitor sigur în România și oferă elevilor o formare profesională de calitate, sub îndrumarea companiilor. Primăriile investind în infrascructura școlară, campusuri tehnice, cantine etc., iar agenții economici oferind burse suplimentare elevilor și totodată, dotând laboratoarele școlilor cu aparatură de ultimă generație, după 3 ani de pregătire preponderent practică, elevii ies de pe băncile şcolii cu competenţele necesare pentru a începe o carieră profesională calificată,  având un contract de muncă sigur și bine plătit  în cadrul firmelor partenere.

„Pentru ca proiectul să poată fi funcțional este nevoie de o strânsă colaborare, pe termen lung, cu agenții economici parteneri, direct implicați nu doar prin stimularea financiară cu burse, echipamente și stagii de practică aplicată la viitorul loc de muncă pentru cursanți, ci și din punct de vedere al stabilirii materiilor de studiu și luării deciziilor în actul educațional. Astfel, operatorii economici beneficiari, care vor oferi absolvenților contracte de muncă, vor avea posibilitatea să introducă noi calificări, în concordanță cu nivelul lor de dezvoltare și cu cerințele pieței. Prin acest model german de formare profesională ne dorim revalorizarea “școliilor fără șomeri” un proiect de viitor ce va aduce benficii în mod direct agenților economici, școlii și comunității. Liceele tehnologice vor asigura desfășurarea procesului educațional și a culturii generale a cursanților, în timp ce operatorii economici parteneri vor asigura cultura profesională tehnică”, explică Gabriel Costache

 

Sistemul dual german de formare profesională este soluţia care garantează tinerilor un viitor sigur în România. Pregătirea forței de muncă este una dintre pârghiile pentru susținerea ritmului de creștere economică. De aceea, este momentul să ne asumăm împreună, Guvern, mediul de afaceri și autorități locale, dezvoltarea învățământului profesional dual și să îi ajutăm pe investitori să se implice în pregătirea practică a tinerilor, viitorii lor angajați“, adaugă vicepreședintele Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România , Gabriel Costache.

Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România este instituție publică, cu personalitate juridică în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, având ca obiective principale organizarea și coordonarea formării profesionale inițiale în sistem dual din România;  identificarea, anticiparea și analiza periodică a nevoilor de competențe cerute de piața forței de muncă și introducerea de calificări noi în formarea profesională initială în sistem dual; consilierea familiilor, a unităților de învățământ și a angajatorilor în scopul încurajării participării elevilor în formarea profesională și  asigurarea promovarii în rândul tinerilor și ale familiilor acestora a conceptului de școală profesională în sistem dual ca alternativa de excelență în domeniul educațional.

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.