Un spor pentru condiții vătămătoare va adăuga 15% la salariile angajaților din Ministerul Finanțelor Publice (MFP), după ce o Ordonanță privind reforma în domeniul sănătății a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, potrivit b1.ro.

Inițial, decizia se afla în proiectul care prevedea introducerea taxei pe zahăr și reducerea numărului de secretari de stat. Acest spor se regăsește și în salariile angajaților din alte instituțiile de stat
Prevederea arată în felul următor, potrivit sursei citate: „Drepturile salariale aferente personalului aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor din subordine se recalculează și se stabilesc, prin derogare de la art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu completările ulterioare, cu aplicarea prevederilor cap. I lit. B ;i cap. II lit. I art. 1 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe”.
Nota de fundamentare din Ordonanță, care mai introduce taxa pe suc și alte măsuri, susține că gradul mediu de încărcare al angajaților din MFP este de 134%.
„Aşa cum rezultă din funcţiile Ministerului Finanţelor Publice, această instituţie gestionează domeniul financiar-fiscal al României, urmărind asigurarea funcţionalităţii întregului sistem organizaţional al statului, prin instituirea cadrului legal pentru colectarea veniturilor publice şi urmărirea cheltuielilor astfel încât să determine stabilitatea bugetară şi, pe cale de consecinţă, a echilibrului social şi economic, elemente care privesc securitatea naţională. Pentru îndeplinirea acestor atribuții, la nivelul Ministerului Finanţelor există format un corp de funcționari de elită cu o experiență semnificativă în domeniul financiar-fiscal al României, al elaborării și avizării proiectelor de acte normative în diferite domenii de activitate, precum și litigiile de contencios administrativ, în special în cele având ca obiect reprezentarea Statului în diferite categorii de litigii de o importanță deosebită”, se arată în acea notă de fundamentare, potrivit aceleiași surse.
Aceeași notă de fundamentare a mai explicat că activitățile complexe din MFP, precum şi imperativul asigurării unei stabilităţi a personalului specializat din cadrul acestuia justifică acordarea drepturilor salariale reglementate de legislația in vigoare. Acordarea sporului de condiții vătămătoare este de natură să diminueze diferențele salariale față de cele ale personalului din cadrul altor structuri cu atribuții similare. Printre altele, inițiatorii demersului mai justifică această decizie printr-un deficit de personal.
„Pe ansamblu, la nivelul M.F.P. a rezultat un grad de încărcare mediu de 134%, rezultat atât pe baza unor referențiale, cat și pe baza raționamentului profesional. Menținerea unui grad de încărcare excedentar poate genera riscuri privind fluctuația personalului, pierderea expertizei deja pe domenii deficitare, diminuarea eficientei sistemului de control intern, prejudicii financiare si/sau de imagine pentru minister”, informează documentul.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.