Cristi Bleorțu, președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate, a anunțat că începând din această lună şi CAS Suceava a fost desemnată, prin Ordin al Preşedintelui CNAS, să asigure terapia cu medicamente cu acţiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C şi cirozei hepatice C, pentru pacienţii adulţi. Bugetul iniţial alocat CAS Suceava pentru acest tip de tratament este în valoare de 928.000 lei.

La nivelul CNAS au fost semnate contractele cost-volum-rezultat încheiate cu deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă pentru medicamentele necesare, iar pe site-ul CNAS – www.cnas.ro, la rubricile Informaţii pentru Asigurati- Medicamente- Asigurați-Tratament fără interferon 2020 şi Informaţii pentru Furnizori – Medicamente – Furnizori- Tratament fără interferon 2020 sunt postate toate informaţiile necesare, atât pentru pacienţi, cât şi pentru medicii prescriptori.

Medicii prescriptori pentru pacienţii adulţi sunt medici din specialitatea gastroenterologie şi din specialitatea boli infecţioase, aflaţi în contract cu CAS Suceava. Medicamentele vor putea fi prescrise pentru pacienţii care îndeplinesc criteriile de includere în tratament prevăzute în protocolul terapeutic specific. Pacienţii vor fi informaţi de medic cu privire la terapia antivirală recomandată, la modalitatea ei de administrare, la reacţiile adverse şi interacţiunile medicamentoase şi vor semna formularele tipizate necesare.

„O condiţie esenţială pentru reuşita tratamentului este ca pacientul să-şi monitorizeze tratamentul mergând la medicul curant pentru consultaţii şi analize, ori de câte ori acesta îl programează sau în cazul unor reacţii adverse sau dacă starea de sănătate o impune. Determinările cantitative ARN-VHC (viremiile) se vor realiza, în mod gratuit, fiind obligatorii pentru iniţierea şi monitorizarea tratamentului”, a precizat Cristi Bleorțu, președintele director general al CAS Suceava.

Acesta a adăugat că persoanele asigurate care beneficiază de tratament antiviral fără interferon vor primi de la medicul curant câte o prescripţie medicală gratuită la fiecare 28 de zile, care poate fi eliberată de farmaciile în contract cu CAS Suceava.
La 12 săptămâni de la terminarea tratamentului pacientul trebuie (obligatoriu) să efectueze viremia (analiza gratuită) care atestă obţinerea rezultatului terapeutic. Viremia obligatorie pentru monitorizarea tratamentului se va efectua în baza documentelor primite de la medicul curant (buletine de testare sau vouchere) numai în laboratoarele autorizate şi evaluate conform dispoziţiilor legale, nominalizate pe site-ul CNAS.
La controlul lunar şi la sfârşitul tratamentului pacientul trebuie să prezinte medicului curant (prescriptor) flacoanele goale ale medicamentului prescris, prin acesta asumându-şi şi totodată confirmând faptul că a luat în proporţie de 100% medicamentele prescrise.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.