Directorul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristian Bleorțu, a prezentat o scurtă sinteză a Contractului Cadru din 2017 pentru acordarea asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

„În cadrul serviciilor medicale preventive și profilactice, la grupele de vârstă 6 și 9 ani inclusiv și 10 și 17 ani inclusiv, în cadrul investigațiilor paraclinice, analizelor de laborator recomandate pentru prevenție, au fost introduse investigații noi, TSH și FT 4. Aceste analize sunt prevăzute în pachetul de servicii de bază, doar că pentru copii acestea puteau fi recomandate doar de către medicii specialiști. Începând cu luna aprilie și medicii de familie vor avea posibilitatea să recomande aceste analize medicale”, a precizat directorul CAS Suceava.

Cristian Bleorțu a vorbit și despre faptul că medicul de familie va consemna pe biletul de trimitere pentru specialități clinice data și perioada pentru care a fost eliberată ultima prescripție medicală și tratamentul prescris, dacă este cazul. „Deci, în momentul în care un asigurat se prezintă la un medic specialist sau se internează în cadrul unui spital, odată cu biletul de trimitere pe care îl emite medicul de familie, trebuie să fie menționat și ultimul tratament care i-a fost prescris și perioada pentru care a fost prescris acesta, pentru ca, în cazul în care, în urma internării sau în urma consultului la nivelul cabinetului medicului specialist, i se recomandă același tratament, să nu fie decontat de două ori”, a declarat Bleorțu.
O altă noutate din Contractul Cadru din 2017 pentru acordarea asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate este cea referitoare la obligația medicului de familie de respecta dreptul la liberă alegere de către asigurat.
„În cazul în care o persoană dorește să-și schimbe medicul de familie, iar medicul respective refuză să-i înmâneze sau să transmită celuilalt medic de familie fișa medicală, noi avem posibilitatea eliminării asiguratului din lista vechiului medic și să îl înscriem la medicul pentru care optează. Această posibilitate nu era prevăzută în legislație”, a mai adăugat Cristian Bleorțu.

Comentarii Facebook