În perioada de precampanie și campanie electorală, candidatul ALDE Ștefan Alexandru Băișanu, a vorbit mult despre centralele termice și despre problema termiei din municipiul Suceava. În calitatea sa de deputat al Sucevei, s-a adresat, în Guvernul României, prim-ministrului Dacian Cioloș, printr-o interpelare referitoare la sistemul de transport și distribuție a energiei termice din Suceava. În interpelarea depusă, Băișanu dorea să știe dacă Guvernul României va mai investi în sistemul vechi de transport și distribuție a energiei termice și dacă va lua în calcul trecerea treptată la soluții alternative de încălzire, dând drept exemplu centralele individuale de apartament, precizând că cetățenii nu vor trebui să plătească din banii proprii pentru acestea.

Prim-ministrul Guvernului, Dacian Cioloș, i-a răspuns deputatului, subliniind faptul că potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, „înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale”, acestea având competentă exclusivă în tot ceea ce priveşte funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) şi f) din Legea nr. 325/2006, autoritățile administrație publice locale au atribuții privind elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficiență energetică şi aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local sau Județean.

Prim – ministrul Dacian Cioloș i-a mai comunicat deputatului Băișanu faptul că autoritățile administrației publice locale sunt autonome şi nu se află în subordinea instituțiilor publice centrale. De asemenea, Guvernul României urmăreşte „descentralizarea serviciilor de utilități publice şi consolidarea autonomiei locale cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea şi controlul funcționării acestora”.

Față de aceste precizări, prim-ministrul a mai menționat faptul că centralele individuale de apartament nu sunt bunuri aferente sistemelor de utilități publice, fapt pentru care acestea nu pot fi incluse în cadrul obiectivelor de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilități publice.

De asemenea, Dacian Cioloș i-a subliniat deputatului avantajele sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor:

-economicitate – posibilitatea producerii energiei în cogenerare de înaltă eficienţă, singura modalitate de a obţine indicatori superiori de utilizare a combustibilului; posibilitatea utitizării mai multor combustibili şi stabilirii unui mix optim din punct de vedere al costului de achiziţie; valorificarea pe plan local a potenţialului de resurse regenerabile pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populaţie;

-fiabilitate – posibilitatea utilizării mai multor surse de producere a energiei termice şi interconectarea buclelor reţelei de distribuţie, ceea ce asigură un grad ridicat de continuitate în alimentarea consumatorilor şi acoperirea necesarului de energie termică;

-protecția mediului – reducerea poluării prin producerea energiei termice într-o singură sursă amplasată la limita municipiului; posibilitatea controlului şi monitorizării emisiilor poluante; reducerea poluării prin utilizarea celor mai modeme echipamente;

-siguranță – nu există riscuri de explozie sau posibilitatea unor scurgeri de gaze la consumatori;

-întreţinere – exploatare simplă din partea consumatorului care nu implică activități de aprovizionare cu combustibili, revizii şi verificări, supraveghere.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.