Conflictul dintre premier şi preşedinte pe subiectul miniştrilor ia amploare. Dancila i-a trimis lui Iohannis o scrisoare în care îi cere insistent să îi numească drept miniştri pe Lia Olguta Vasilescu şi pe Mircea Drăghici.

Premierul menţionează că în calitate de prim-ministru, în virtutea votului de încredere obţinut în Parlament, beneficiază de dreptul exclusiv de apreciere şi de alegere a persoanelor propuse a face parte din echipa guvernamentală pe care o conduce.

De asemenea, Dăncilă susține că ”cele două propuneri respectă toate condiţiile prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de legile organice aplicabile”.

În comunicatul de presă care a anunțat această scrisoare, jurnaliștii au aflat inclusiv datele personale ale celor doi, care nu ar fi trebuit date publicității de Palatul Victoria, deoarece încalcă normele GDPR, adică regulamentul european de protecție a datelor.

Astfel, Guvernul a făcut publice seriile cărților de identitate ale lui Mircea Drăghici și Lia Olguța Vasilescu, precum și seriile certificatelor lor de caziere judiciare.

În urmă cu câteva zile, președintele Klaus Iohannis i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dăncilă, în care a explicat motivele pentru care a refuzat a 3-a oară numirile lui Mircea Drăghici și Olguța Vasilescu în Guvernul României.

Șeful statului a precizat atunci că nu poate accepta ca cei doi să conducă ministerele Dezvoltării și Transporturilor, deoarece nu fac ”dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de legalitate”.

Mai exact, Klaus Iohannis a precizat atunci că cei doi nu fac ”dovada îndeplinirii condiției prevăzute de Legea nr. 90/2001, respectiv aceea de a nu fi suferit condamnări penale”, adică nu au depus cazierul judiciar la dosar.

Scrisoarea premierului Viorica Dăncilă, trimisă luni, 21 ianuarie 2019, președintelui României:

Domnule Președinte,

Urmare adresei dumneavoastră din 17 ianuarie 2019 privind îndeplinirea condițiilor de legalitate în legătură cu propunerile de numire în funcția de membru al Guvernului, reiterate prin adresa nr. 5/105/10.01.2019, vă transmit următoarele:

Având în vedere prevederile art. 85 alin. (2) din Constituția României, republicată, prin adresa sus rubricată am propus să dispuneți emiterea decretelor prezidențiale prin care doamna Lia-Olguţa Vasilescu să fie numită în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice și domnul Mircea-Gheorghe Drăghici să fie numit în funcția de ministru al transporturilor.

În calitate de prim-ministru, în virtutea votului de încredere obținut în Parlament, beneficiez de dreptul exclusiv de apreciere și de alegere a persoanelor propuse a face parte din echipa guvernamentală pe care o conduc.

În mod evident, propunerile formulate trebuie să îndeplinească condițiile de legalitate, astfel cum sunt prevăzute în art. 2 al Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

Sistemul constituțional din România a consacrat caracterul bicefal al puterii executive, iar practica Curții Constituționale a României a stabilit principiul cooperării și colaborării loiale între autoritățile statului pe calea interpretării coroborate a normelor constituționale ale art. 1 alin. (3) și (4) referitoare la valorile
supreme ale statului român și la principiul echilibrului puterilor în stat.

În acest context, în cei 30 de ani ai evoluției României ca stat democratic, cu toate că au existat diferențe de opțiuni politice între Președintele României și primulministru, colaborarea între vârfurile puterii executive a funcționat, chiar cu unele sincope, scopul final fiind atât evitarea blocării activității instituțiilor statului, cât și susținerea dezvoltării economico-sociale a țării noastre, iar aplicarea prevederilor art.85 alin.(2) din Constituția României, republicată, nu a întâmpinat niciun obstacol.

Din păcate, în prezent, în pofida tuturor eforturilor făcute și a deschiderii manifestate, ne-am confruntat cu refuzul dumneavoastră expres de a numi persoanele nominalizate în funcția de ministru, inițial fără un motiv clar exprimat sau pe baza unor aprecieri generale, nefundamentate și apoi pe motivul neîndeplinirii condițiilor de legalitate în legătură cu aceste propuneri.

Fără îndoială, este de neconceput ca un prim-ministru să propună Președintelui României pentru a fi numite în funcția de membru al Guvernului persoane care nu îndeplinesc cerințele exprese ale art. 2 din Legea nr. 90/2001, precitată. Astfel, propunerile pe care le reiterez de două luni se referă la persoane cu o experiență și o probitate netăgăduite, capabile să exercite înaltele demnități pentru care sunt nominalizate, cu atât mai mult cu cât una dintre nominalizări se referă la o persoană care a mai îndeplinit funcția de membru al Guvernului.

Insistența dumneavoastră în a se atașa unui înscris între primul-ministru al României și Președintele țării acte care să probeze respectarea cerințelor de legalitate este fără precedent în practica raporturilor constituționale între autoritățile puterii
executive și creează premisele pentru ducerea în derizoriu a unor prerogative și raporturi constituționale.

Este foarte important de menționat faptul că verificarea îndeplinirii condițiilor de legalitate ale celor două nominalizări a fost efectuată de către secretarul general al Guvernului, prealabil înaintării propunerilor respective către Administrația
Prezidențială. Având în vedere faptul că cele două propuneri respectă toate condițiile prevăzute de Constituția României, republicată și de legile organice aplicabile, reiterez solicitarea de emitere a decretelor prezidențiale prin care doamna Lia-Olguţa
Vasilescu să fie numită în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice și domnul Mircea-Gheorghe Drăghici să fie numit în funcția de ministru al transporturilor, și, totodată, să înceteze efectele Decretului
Președintelui României nr. 46/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar și ale Decretului Președintelui României nr. 47/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar.” (Sursa: PRO TV)

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.