Senatorul PNL Daniel Cadariu i-a adresat o interpelare ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Sevil Shaiddeh, interesat fiind de accelerarea ritmului de înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în zonele fost necooperativizate din județul Suceava.
„Pentru accelerarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, precum și creșterea numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, Guvernul României, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), derulează Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), în perioada 2015-2023”, a declarat Daniel Cadariu.
Conform paginii web a ANCPI, sunt înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru și caret funciară, la data de 4.08.2017, 9.994.969 imobile, reprezentând 24,99% din numărul total de imobile la nivel național. Din cele 9.994.969 imobile înregistrate până în prezent, 1.853.638 imobile au fost înregistrate de la 1.01.2016 până în prezent, adică în perioada scursă de la inițierea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), dar din cele 1.853.638 imobile, doar 21% 9394.963 imobile) au fost înregistrate a urmare a derulării PNCCF, diferența de 79% dintre imobilele înregistrate fiind prelucrate în sistem ca urmare a lucrărilor de cadastru sporadic, efectuate la solicitarea proprietarilor privați, cu costuri suportate de aceștia.
Având în vedere aceste cifre, senatorul sucevean susține că înregistrările în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară sunt de patru ori mai numeroase prin lucrările de cadastru sporadic, decât prin derularea de către Guvern a PNCCF.
Din păcate pentru cetățean, legislația și regulamentele ce permit înregistrările cadastrale sporadice nu sunt deloc prietenoase cu proprietarul, acesta fiind nevoit să suporte costuri mari pentru obținerea actelor de proprietate. Concret, acolo unde din cauze diverse autoritățile locale nu au inițiat înregistrările sistematice în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor, proprietarul care dorește să își înregistreze imobilul în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, este nevoit să facă demersurile necesare pentru a obține o sentință judecătorească prin care să se dispună intabularea dreptului de proprietate. Această procedură este de durată și costisitoare pentru cetățean, taxele de timbru percepute de stat pentru timbrarea acțiunii în instanță fiind foarte mari. Această situație este des întâlnită în zona de munte a județului Suceava”, a mai declarat acesta.
Daniel Cadariu a menționat și faptul că înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară reprezintă o condiție obligatorie în viitorul apropiat pentru a putea beneficia de subvențiile oferite fermierilor prin programele derulate de Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA).
Pentru identificarea unor măsuri necesare accelerării înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, Cadariu îi cere ministrului Shaiddeh să precizeze dacă are în vedere emiterea unui regulament de aplicare a prevederilor art. 27 al.(2) din Legea 247/2005, pentru eliminarea interpretărilor diverse din practica curentă, interpretări ce fac procedura de obținere a titlurilor de proprietate greoaie sau chiar conduc la imposibilitatea obținerii dreptului de proprietate.
De asemenea, senatorul sucevean dorește să știe și ce modificări legislative sunt necesare pentru ca înscrierea posesiei în evidența funciară, asupra unui imobil în sistemul integrat de cadastru și care funciară să poată fi făcută și prin lucrările de cadastru sporadic, nu doar prin lucrările de cadastru sistematic, dar și ce alte măsuri are în vedere ministerul pentru simplificarea dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilelor prin cadastrul sporadic.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.