Senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu se numără printre inițiatorii unei propuneri legislative care urmărește completarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.

Propunerea legislativă are în vedere asigurarea în sistemul public de pensii a persoanelor care nu au calitatea de asigurat pentru perioada prevăzută de lege — de 35 de ani de cotizare, obiectiv prevăzut în Programele de Guvernare din ultimii 7 ani.

Potrivit expunerii de motive, prin propunerea legislativă se urmăreşte crearea unei oportunități pentru ca persoanele care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii să poată să încheie contract de asigurare cu casa teritorială de pensii competentă, pentru maxim 5 ani, calculaţi din perioada anilor 2000 — 2015, şi să plătească contribuţia de asigurări sociale pentru condiţiile normale de muncă.

Crearea cadrului legal în temeiul căruia persoanele care nu au calitatea de pensionari şi nu au fost asigurate în sistem este necesară având în vedere principiul egalităţii de tratament pentru toți și ținând cont de existența a numeroase solicitări din partea unor cetățeni români din țară şi din străinătate privind asigurarea la sistemul public de pensii în scopul de a evita excluderea socială a unor categorii de persoane care în prezent nu pot accede la pensie din sistemul public de pensii, întrucât nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare. De constatat, că în conformitate cu prevederile normelor legislative ulterioare „epocii comuniste” perioada de cotizare la sistemul public de pensii a urcat de la 30 de ani la 35 de ani.

De remarcat, că măsuri legislative asemănătoare s-au luat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2010 cu aplicabilitate pentru perioada: 01 noiembrie — 31 decembrie 2010, precum şi prin Legea nr. 186/2016 cu aplicabilitate pentru perioada: 26 octombrie 2016 — 26 aprilie 2017.