Direcția de Sănătate Publică Suceava a efectuat o serie de controale la mai multe obiective din categoriile aliment și nonaliment de pe raza județului.

Astfel, în obiectivele din categoria nonaliment,  inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 274 controale, pentru neconformităţile constatate  fiind aplicate 5 amenzi în valoare totală de 22.000 lei, iar la  o unitate de cazare a fost suspendată activitatea.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 2 controale la categoria apă, 5 controale în unități de turism, fiind aplicată 1 amendă în valoare de 5.000 lei, 9 controale în unităţi din categoria mediu, fiind aplicată 1 amendă în valoare de 6000 lei,; 17 controale  în obiective din categoria cosmetice ( au fost verificate 123 de produse cosmetice, pe diferite tipuri); 116 controale  la utilizatorii profesionali de produse biocide ( unităţi sanitare, unităţi de turism, cabinete de înfrumuseţare, unităţi de alimentaţie publică); 1 control în unităţi de învăţământ (în unităţi de învățământ liceal); 56 controale în unităţi sanitare fără paturi (din care: 20 controale în unităţi de medicină primară; 9 în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie; 19 controale în unităţi de asistenţă de medicină dentară; 3 controale în unitati de imagistică medicală; 1 control în unităţi de turism balnear; 1 control în unităţi medico-sociale;   1 cabinet de tehnică dentară și 2 cabinete de optică medicală, au fost efectuate și 4 recontroale, fiind aplicate 2 sancțiuni: 1 avertisment și 1 amendă în valoare de 5.000 lei; au fost verificate 4 spitale, au fost efectuate și 62 controale vizând activitatea de colectare, depozitare şi de neutralizare a deşeurilor periculoase în unităţi sanitare (din care un număr de 29 controale la producători mici de deşeuri periculoase, 29 controale la producătorii mijlocii de deşeuri periculoase și 4 controale la producătorii mari de deșeuri periculoase; au verificate 5 unități din categoria cabinete de înfrumusețare , fiind aplicate 2 amenzi, în valoare totală de 6.000 lei

O parte dintre unităţile  din categoria nonaliment controlate, au prezentat o serie de  neconformităţi: neasigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor prin efectuarea examenelor medicale, desfășurarea activității fără certificatul de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, nerespectarea regulilor de igienă în unități de folosință publică, nerespectarea protocolului complet de sterilizare în funcție de metoda aplicată, a instrumentarului din domeniul sanitar și de înfrumusețare și lipsa produselor biocide. 

Suspendarea de activitate la o unitate de turism a fost aplicată în urma constatărilor neconformităților la controalele efectuate la sfârșitul anului 2019.

În obiectivele din categoria aliment,  inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 153 controale. Pentru deficienţele constatate în unităţile alimentare controlate, au fost aplicate 4  amenzi în valoare totală de 5.600 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 103 controale la retaileri; 45 controale în unităţi din sectorul servicii alimentare și 5 controale la producătorii primari de produse alimentare care vând direct consumatorului final.

O parte dintre unităţile din categoria aliment controlate, au prezentat o serie de  neconformităţi: neasigurarea înregistrării temperaturii în spaţiile frigorifice și neefectuarea de către personalul angajat a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă.

  De asemenea, inspectorii Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava au efectuat  controale în cadrul acţiunii  tematice cuprinse în  Planul naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul  2020 :  „Acţiune tematică de control în unitățile sanitare cu paturi publice și private, pentru verificarea respectării planurilor de conformare și a planurilor operaționale în unitățile sanitare cu paturi”.

Activitatea de control a cuprins şi efectuarea de verificări în baza informărilor  primite prin sistemul rapid de alertă „SRAAF”, referitor la notificarea unui produs neconform din categoria suplimentelor nutritive

În decursul lunii ianuarie 2020 au fost rezolvate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, un număr de 28 de sesizări.Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul S.C.S.P. a fost completată cu efectuarea a 30 de  acţiuni de îndrumare şi consultanţă şi  1 acţiune comună cu alte autorităţi.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.