Vineri, 27 aprilie 2018, va intra în vigoare un act normativ care reglementează transportul gratuit cu trenul în cazul studenţilor înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de vârstă. De reţinut că, în acest moment, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, prevede această gratuitate doar pentru studenţii în vârstă de până la 26 de ani.

Astfel, prin Legea nr. 95/2018 se introduce o prevedere conform căreia, cu titlu de excepție, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență – licență, master, doctorat – în instituțiile de învățământ superior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern.
Instituțiile de învățământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimațiilor de student pentru gratuitate la transport, precum și asupra eliberării adeverințelor care să ateste calitatea de student.

La verificarea legalității călătoriei în tren, studenții trebuie să prezinte următoarele documente:
legitimația de călătorie reducere/gratuit pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs sau adeverința de student;
un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport.
În cazul în care, în tren, studenții fie nu prezintă aceste documente, fie prezintă alte documente eliberate de instituțiile de învățământ superior, de apartenență sau prezintă legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport neavizate pentru anul universitar în curs, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar.

 

Sursa: www.legestart.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.