Grupul parlamentar al PSD a votat marţi, 16 mai, în cadrul şedinţei de vot final a Camerei Deputaţilor, pentru adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

O modificare importantă la legea privind contravențiile silvice o constituie sancționarea transportului fără avize de însoţire a materialelor lemnoase cu amendă de până la 15.000 de lei şi confiscarea lemnelor, acestea urmând să fie donate instituțiilor publice.

„Este o lege așteptată de toți factorii implicați în domeniul forestier și care urmărește aplicarea strictă a regimului silvic pe de o parte și împiedică posibilitatea abuzurilor pe de altă parte. Această lege limitează confiscarea mijloacelor de transport încărcate cu material lemnos doar pentru situațiile în care acesta provine din tăieri ilegale de arbori și ia în calcul marjele de eroare la inventariere. Un alt element îl constituie posibilitatea urmăririi trasabilității lemnului din momentul exploatării acestuia, a transportului dar și a destinației finale, asigurându-se în acest mod legalitatea pentru întreg fluxul de procesare, indiferent dacă vorbim de lemn de lucru sau lemn de foc”, a declarat deputatul sucevean Emanuel Havrici.

Pe parcursul aplicării legilor din domeniu s-au constatat încălcări ale regimului silvic care nu puteau fi sancţionate, acele fapte nefiind stabilite şi pedepsite prin acte normative. Totodată, reglementările inițiate de fostul Guvern tehnocrat în materie, respectiv OUG 51/2016, dădeau naștere unor situaţii contradictorii şi disproporţionate în raport cu faptele.

Sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se distribuie după cum urmează: 20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda; 80% se varsă la bugetul de stat, în cazul contravenţiilor săvârşite de către operatorii economici sau, după caz, la bugetul local pentru contravenţiile săvârşite de către persoanele fizice, potrivit sursei citate.

Donația materialelor lemnoase confiscate și a celor abandonate, către instituțiile publice se face în următoarea ordine: grădinițe, creșe și case de copii; școli și licee; case și azile de bătrâni; primării; unități militare.

„Modificarea aduce în acord legislația forestieră din România cu cea a Uniunii Europene. De asemenea, se stabilesc măsuri de sancționare suplimentare pentru tăierile ilegale din pădurile situate în arii protejate, păduri virgine și cvasivirgine, atât de importante pentru păstrarea biodiversității, dar și a genofondului forestier. Pentru a preveni exploatarea peste posibilitatea pădurii au fost prevăzute contravenții diferențiat funcție de gravitatea faptei. Modificarea vizează un echilibru firesc între protejarea pădurilor din România și componenta socială, reprezentată de agenții economici din domeniu, populația limitrofă bazinelor forestiere și personalul silvic care trebuie să vegheze la respectarea legislației”, a precizat deputatul PSD.

În forma adoptată, trecerea animalelor domestice însoțite sau neînsoțite prin fondul forestier, fără aprobare legală, constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei, sancțiunea aplicându-se însoțitorului turmei, dacă animalele sunt însoțite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoțite.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 175 de voturi “pentru”, 27 “împotrivă” şi 47 de abţineri. Voturi împotrivă au fost exprimate de către deputații USR si PNL din motive procedurale. Camera Deputaţilor este for decizional.