Deputatul PSD de Suceava, Emanuel Havrici, propune în Parlamentul României modificarea O.U.G. nr. 12/2006 , care se referă la piața  cerealelor şi a produselor din carne.

Prin acest act normativ se urmărește  îmbunătăţirea organizării şi funcţionării pieţei cerealelor, prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor şi a produselor procesate din cereale.

„Măsurile de reglementare au vizat domeniile de activitate ale producţie agricolă, depozitare, procesare şi comerţul cu cereale şi produse procesate din cereale şi sunt obligatorii pentru toţi producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comercianţii, denumiţi în continuare parteneri de pe filiera cerealelor. De asemenea au fost stabilite organismele instituţionale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piaţa cerealelor. Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli, persoane juridice şi fizice pe piaţa internă sau la export se realizează pe baza contractelor de vânzare cumpărare. Pe perioada de implementare a prevederilor actului normativ, în vederea asigurării trasabilităţii pe piaţa cerealelor s-a constatat faptul că între producători şi comercianţi există contracte care diferă în ceea ce priveşte clauzele şi condiţiile stabilite de aceştia, ceea ce impune adoptarea unui contract de vânzare cumpărare cadru care să fie utilizat de către toţi producătorii agricoli”, a declarat deputatul sucevean.

 

 

Totodată, proiectul de act normativ urmăreşte în principal întărirea disciplinei şi coresponsabilităţii partenerilor pe filiera de comercializare prin instituţionalizarea utilizării unor contracte de vânzare cumpărare unitare, pentru a evita discriminarea.

„Astfel, se va asigura un grad ridicat de predictibilitate a activităţii de valorificare a cerealelor şi propune următoarele modificări: – includerea ca organism instituţional responsabil cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piaţa cerealelor a Organizaţiei Interprofesionale “Cereale şi Produse Derivate din România”-O.I.C.P.D.R..”, aceasta fiind recunoscută prin Ordinul nr.99/2011; – au fost introduse prevederi prin care producătorii agricoli persoane juridice şi fizice să utilizeze un contract cadru de vânzare cumpărare, al cărui model este aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Totodată, modelul contractului de vânzare-cumpărare se intocmeşte în baza şi cu respectarea prevederilor art.168 din Regulamentului (UE) Nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului. Modificările propuse vizează o mai bună valorificare a producţiei de cereale, prin instrumentarea acestor contracte care să permită siguranţa valorificării cerealelor de la fermier la procesator/comerciant cât şi conferirea unor preţuri echitabile pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu producţia”, a mai subliniat Havrici.

Neadoptarea reglementărilor legislative cuprinse în acest proiect are drept consecinţă afectarea în continuare a funcţionării normale a pieţei dar şi nerespectarea legislaţiei fiscale, consideră deputatul

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.