Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor propune amendarea Codului fiscal, în ceea ce privește scutirea de la plata impozitului pe clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor care au ca scop păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor istorice româneşti înrudite din afara graniţelor cu statut de utilitate publică, precum şi clădirile închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie publică.

În expunerea de motive, parlamentarul sucevean aduce ca argument faptul că în baza Codului fiscal, pe lista de scutiri de la plata impozitului pe clădiri, sunt incluse clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică.
„Conform Constituţiei, statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
În România există organizaţii care acţionează în acest scop în mod complementar autorităţilor administraţiei publice, pe care statul este obligat să le sprijine prin măsuri concrete”, a declarat deputatul Angelica Fădor.

Printre măsurile identificate de către Fădor se numără și introducerea egalității de tratament fiscal între organizaţiile aparţinând minorităţilor etnice din România şi organizaţiile care au ca scop păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparținând minorităților istorice româneşti înrudite din afara graniţelor.

Pe de altă parte, există organizaţii din această categorie ale căror clădiri au fost confiscate şi demolate în regimul anterior.
„De exemplu, una dintre cele mai vechi organizaţii este Societatea de Cultură Macedo-Română. Aceasta a fost înfiinţată în anul 1880 prin înalt Decret Domnesc şi a fost declarată asociaţie de utilitate publică în anul 2008. Un sediu istoric, situat în municipiul Bucureşti, Calea Rahovei nr. 29, a fost construit în anul 1902 şi demolat în anul 1980. Pentru aceste fapte nu s-au acordat despăgubiri nici până astăzi.
În acest sens, exonerarea acestor organizaţii de la obligaţia plăţii impozitului pe clădiri ar constitui în plus o facilitate cu valoare de reparaţie morală”, a precizat deputatul PNL Angelica Fădor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.