Mai multe instituții deconcentrate vor trece în subordinea Consiliului Județean, iar șefii și adjuncții acestora vor fi evaluați și numiți prin hotărâri ale consilierilor județeni, la propunerea Președintelui administrației județene.

Proiectul propus de vicepremierul Liviu Dragnea, referitor la descentralizare, ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2014. Dacă Guvernul își va asuma acest proiect, vor surveni o serie de schimbări radicale la nivelul administrațiilor locale.

Atât președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, cât și primarul municipiului reședință de județ, Ion Lungu, sunt de părere că acest proiect de lege este benefic județului Suceava, însă are nevoie de susținere financiară de la Guvern. Odată cu trecerea în subordinea primăriilor și a Consiliului Județean a mai multor instituții, toate cheltuielile devin responsabilitatea administrațiilor locale.

Textul proiectului de lege arată că „Trecerea de către Guvern în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competenţe, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preţurilor de consum, prin cuprinderea distinctă în anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu destinaţie specială, necesare finanţării cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice, precum şi a criteriilor de repartizare.”

Proiectul de lege propus mai prevede că „Finanţarea atribuțiilor și competențelor descentralizate la nivel judeţean/local se face integral de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare”, iar „sumele alocate pentru fiecare județ pentru finanțarea cheltuielilor publice transferate se repartizează pe unități administrativ-teritoriale prin hotărârea Consiliului Județean, adoptată după consultarea primarilor”.

Conform proiectului de lege, un număr mare de deconcentrate vor trece în subordinea Consiliului Județean și a primăriilor din județ.

Direcția pentru Agricultură a Județului Suceava, condusă de Vasile Schipor, va trece din subordinea Ministerului Agriculturii în subordinea Consiliului Județean. De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Suceava, condusă de Aurel Buzincu, trece din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Consiliului Județean.

Noul proiect aduce schimbări îmbucurătoare în materie de turism. Practic, Consiliul Județean va autoriza pensiunile de pe raza județului și va clasifica toate structurile de primire. „Autorizează funcţionarea pensiunilor, activitățile ghizilor de turism, centrele de informare şi promovare turistică, structurile de primire turistică şi unităţile de alimentaţie publică situate în unitățile administrativ-teritoriale şi în staţiuni turistice, asigură clasificarea structurilor de primire turistică potrivit legislației în vigoare, autorizează activitățile de agrement nautic, activitățile turistice pe plajă și activitățile ecoturistice”, se arată în proiectul de lege. Mai mult, Consiliile Judeţene primesc dreptul de a emite avizele de specialitate pentru documentaţii de urbanism privind zone şi staţiuni turistice, precum şi pentru documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcționalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică. „În plus, în condiţiile descentralizării, politicile de dezvoltare a turismului vor putea fi mai bine fundamentate şi asumarea de responsabilitate a actorilor implicaţi va fi una cu adevărat benefică pentru turism, ca ramură a economiei locale, judeţene şi naţionale”, a declarat pentru mediafax.ro președintele CJ Suceava, Cătălin Nechifor.

Și rețeaua școlară pentru învățământul profesional și tehnic va fi organizată de Consiliile Județene, astfel ca toate liceele cu profil tehnic, industrial, agricol, silvic, dar și școlile profesionale vor fi subordonate administrației județene. De asemenea, cinematografele, palatele și cluburile copiilor și elevilor trec din subordinea Inspectoratelor Școlare Județene în subordinea Consiliilor Locale. Interesant este faptul că, deși patrimoniul palatelor și cluburilor copiilor trece la Consiliul Local, conducerea acestor instituții va fi numită de Consiliul Județean.

Agenția judeţeană de plăți și prestări sociale (AJPS) funcţionează la acest moment în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Aceasta are ca scop gestionarea sistemului beneficiilor de asistenţă socială la nivel teritorial, iar în urma descentralizării, va funcționa sub egida Consiliului Județean Suceava.

Cât despre Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului, organ care se ocupă cu eliberarea avizelor și autorizațiilor de mediu, nu va mai fi subordonată Ministerului Mediului, ci va trece tot în subordinea Consiliului Județean Suceava. Același Minister pierde și filialele regionale ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. La cererea primarilor, proiectul de lege prevede ca 50 % din veniturile provenite din balastiere să intre în contul bugetelor locale.

Consiliul Județean va avea în subordine, în detrimentul Ministerului Sănătății, și Direcțiile de Sănătate Publică, alături de unităţile cu personalitate juridică, Centrele de diagnostic şi tratament şi Centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii şi din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, Centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi Policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.

Și Direcţia Judeţeană pentru Tineret si Sport trece în subordinea Consiliului Județean, iar cluburile sportive trec în administrarea Consiliilor Locale, cu tot cu patrimoniul aferent.

Este foarte important de precizat faptul că salarizarea angajaților care trec din subordinea ministerelor în subordinea autorităților locale va rămâne aceeași.

La nivelul județului Suceava, cea mai importantă problemă ridicată de proiectul descentralizării  ar fi susținerea financiară.

Cătălin Nechifor este de părere că descentralizarea va avea efecte pozitive, dat fiind faptul că de mai multe ori au fost nereguli în actele administrative venite la autoritățile centrale, unde autoritățile județene sau locale nu puteau intervenii.

„Coborârea deciziei la nivel judeţean dă posibilitatea unei analize mai amănunţite a diferitelor situaţii care apar în dezvoltarea economică şi socială, favorizând şi consultarea înainte de adoptarea deciziei”, a declarat Nechifor pentru Mediafax.ro.

Același proiect de lege prevede și evaluarea tuturor şefilor şi adjuncţilor structurilor transferate autorităţilor locale de la 1 ianuarie 2014, urmând ca primarii sau președinții de CJ să numească temporar conducătorii. Tot cu această dată vor fi preluați și  funcționarii publici, urmând ca în termen de 15 zile să fie demarată o procedură de reorganizare a entităților respective, dar și preluarea patrimoniul fostelor instituții.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.