În perioada 15–17 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean al Poliţiei Suceava, a desfăşurat acţiunea comună privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea ilegalităţilor comise în domeniul utilizării forţei de muncă fără forme legale de angajare şi pentru reducerea incidenţei muncii nedeclarate.

Obiectivele urmărite au fost identificarea şi combaterea muncii nedeclarate, verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale, eliminarea tuturor neconformităţilor constatate prin dispunerea unor măsuri obligatorii de intrare în legalitate, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, identificarea angajatorilor care utilizează în mod nelegal munca copiilor şi tinerilor și sancţionarea contravenţională ori tragerea la răspundere penală a persoanelor care încalcă reglementările legale în domeniu.

Scopul acţiunii este de a identifica şi sancţiona atât cazurile de muncă nedeclarată şi nefiscalizată, munca parţial evidenţiată, cât şi combaterea evaziunii fiscale rezultată din respectivele practici ilegale.

La acţiune au participat un număr de 13 inspectori de muncă, care au efectuat un număr de 51 controale. În urma verificărilor efectuate s-au aplicat 20 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 100.100 lei. Au fost depistate un număr 9 persoane fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 5 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 90 de mii de lei. Actiunile de control au avut un caracter inopinant şi s-au desfăşurat atât în timpul zilei, cât şi în timpul nopţii. Domeniile de activitate vizate au fost construcţiile, reparaţiile şi întreţinerea de maşini, industria lemnului, confecţii.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor și netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.