Atunci când vi s-a anulat permisul de conducere pentru săvârşirea unor faptele prevăzute la art.114, alin.1 din O.U.G.195/2002, aveţi posibilitatea să redobândiţi dreptul de a conduce autovehicule, respectiv să obţineţi un nou permis de conducere.

Numai în situaţia în care fostul titular al permisului de conducere îndeplineşte una din condiţiile art. 116, alin.1, lit. a,b,c,d menţionate mai jos, atunci acesta poate solicita aprobarea prezentării la examen în vedere redobândirii permisului de conducere, pentru toate categoriile avute anterior. Astfel, pentru redobândirea permisului de conducere care a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, solicitantul se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, dacă a intervenit una din situaţiile următoare (art. 116, alin.1, lit.a,b,c,d):

 • au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
 • a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
 • a intervenit amnistia; (potrivit art. 119 din Codul penal, amnistia înlătura răspunderea penală pentru fapta săvârşită daca intervine după condamnare, ea înlătura şi executarea pedepsei pronunţate, precum şi celelalte consecinţe ale condamnării);
 • interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art.64 lit.c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

Dacă solicitantul îndeplineşte aceste condiţii atunci, el se poate prezenta la o şcoală de şoferi autorizată pentru înscrierea la cursuri în vederea redobândirii permisului anulat. Întocmirea dosarului pentru prezentarea la examenul de redobândire al permisului de conducere, presupune următoarele documentele:

 • cerere tip de prezentare la examen, completată şi semnată personal de solicitant;
 • fişa de şcolarizare, completată cu datele personale ale solicitantului, care va cuprinde pe verso şi avizul medical;
 • avizul psihologic;
 • certificat de cazier judiciar;
 • fişa deţinătorului permisului de conducere – taxa de examinare;
 • copie act de identitate;
 • copie act de studii;
 • copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, cu menţiunea definitivă;
 • dovada anularii permisului de conducere anterior, eliberată la cererea solicitantului, de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie care a dispus anularea permisului.

Depunerea dosarului cu toate documentele de mai sus se face personal de către titular având asupra sa actul de identitate în original, la ghişeul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor unde solicită să fie examinat. Examenul pentru redobândirea unui permis anulat, respectiv pentru obţinerea unui nou permis de conducere se desfăşoară prin susţinerea probei teoretice si practice in funcţie de categorie, conform procedurii din Regulamentul de aplicare al O.U.G.195/2002. Dacă se solicită redobândirea mai multor categorii, la primul dosar de examinare se vor ataşa în original fişa medicală, avizul psihologic şi certificatul de cazier judiciar. La următoarele dosare de examinare se vor ataşa certificatul de cazier, în copie, iar fişa medicală și avizul psihologic în copie certificată conform cu originalul de către emitent.

Conform art. 114 alin.1 din O.U.G.195/2002, anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri:

 • titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
 • titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 – Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, alin. (2) şi (4); art. 335 – Conducerea unui vehicul fără permis de conducere, alin. (2); 336 – Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe; art 337 – Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice; art. 338 – Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, alin. (1), şi art. 339 – Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, alin. (2), (3) si (4) din Codul penal;
 • titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţa prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal;
 • permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă;
 • permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, se dispune: de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, dispusă de o instanţă din România.

Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.