Vineri, 22 februarie, la sediul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a avut loc o dezbatere la care au participat 75 de reprezentanți ai personalului didactic auxiliar și ai personalului nedidactic, precum și ministrul educației, Ecaterina Andronescu, directorul general al Direcției generale economice, Mihai Păunică și George Ghelmez de la Serviciul salarizare. Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a fost reprezentată de Tanasă Mariana, administrator financiar la Școala Ion Creangă din Suceava.

În cadrul acestei dezbateri au fost discutate și analizate mai multe probleme cu care se confruntă personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic.

Principala nemulțumire a celor prezenți legată de Aplicația EduSal a fost aceea că, aceasta aplicație se modifică prea des, volumul de muncă al celor care operează cu aceasta fiind foarte mare, fiind și situații în care aceste modificări au apărut cu numai 3 zile înainte de plata salariilor. Reprezentanții MEN au argumentat că aceste schimbări dese au fost cauzate de modificări ale actelor normative, dar au promis că se va găsi o soluție, pentru a se evita aceste frecvente modificări operate în Aplicația EduSal.

O altă problemă legată de această aplicație este aceea că ea nu permite calcul corect al unor drepturi salariale.

„A fost sesizat faptul că se constată diferențe la salariile de bază pentru același cadru didactic care are ore și la gimnaziu și la liceu. Aplicația EduSal obligă să fie trecut CO (concediu de odihnă) la 2 profesorii asociați. S-a atras atenția asupra faptului că există o neconcordanță între ceea ce apare pe fluturașii pe care-i primesc salariații și situația reală. S-a acceptat de către MEN să se mărească intervalul pentru acordarea burselor și decontarea navetei, aceste operațiuni urmând să se poată face în intervalul 11- 15 ale lunii”, sunt doar o parte dintre problemele sesizate.

Având în vedere aceste nereguli semnalate, s-a convenit ca joi, 28.02.2019, orele 12, să aibă loc la MEN o întâlnire, la care să participe reprezentanți de la FSLI, în cadrul căreia să se analizeze toate problemele referitoare la Aplicația EduSal.

De asemenea, în cadrul ședinței s-a discutat și despre consecințele prevederilor H.G. Nr. 598/2018 și au fost prezentate argumentele privind necesitatea modificării acestui act normativ, dar și despre necesitatea modificării Normativelor privind încadrarea personalului didactic auxiliar și personalul nedidactic, conform prevederilor Acordului semnat cu Guvernul României în data de 29.11.2018.

În cadrul discuțiilor s-a făcut și o  analiză privind modul de aplicare a Regulamentului privind acordarea sporurilor pentru condiții periculoase sau vătămătoare pentru salariații din învățământ. Președintele FSLI a atras atenția că OUG nr. 114/2018 este discriminatorie pentru învățământ, atâta timp cât ea prevede că salariații pot primi sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare la nivelul celor acordate în luna decembrie 2018. Numai că, salariații din învățământ nu au beneficiat în anul 2018 de aceste sporuri.  S-au prezentat cazuri în care s-au făcut măsurători și s-au dat buletine de analiză în anul 2018, numai că sporurile nu au fost acordate, și s-a confirmat faptul că este pe circuitul de avizare un proiect de H.G, care să permită ca buletinele de analiză să fie valabile 3 ani și nu 6 luni, ca în prezent. Ministrul educației, Ecaterina Andronescu a promis că, în momentul în care se va lua în discuție OUG nr. 114/2018 în Parlamentul României, va susține ca aceste sporuri să nu fie raportate la cele acordate în luna decembrie 2018, ci să le primească cei care întrunesc condițiile legale.

Dezbaterile au cuprins și tema schimbărilor care se impun a se face în Legea nr.153/2017, pentru remedierea unor erori referitoare la salarizarea personalului nedidactic (de exemplu pentru bucătari). A fost prezentată situația bucătarilor care, în momentul de față, sunt în categoria personalului nedidactic necalificat. Președintele FSLI a precizat că, inițial, în Legea nr.153/2017, bucătarii erau, în mod corect, în grila de salarizare alături de muncitorii calificați I. Prin O.U.G..91/2017, în mod incorect, bucătarii au fost trecuți în grilă la o altă poziție, ceea ce are drept consecință o diminuare a salariului cu 1000 de lei. În aceste condiții, FSLI a făcut demersuri către Comisia de muncă din Camera Deputaților pentru remedierea acestei situații și a cerut ca si MEN să sprijine această solicitare justificată.

De asemenea, s-a solicitat conducerii MEN să intervină la MFP pentru a se găsi o soluție ca rapoartele de execuție în Forexebug (Sistemul electronic de raportare a situaţiilor financiare din sectorul public) să apară mai devreme de 15 ale fiecărei luni, pentru a se putea încadra în termenul de depunere ale celorlalte declarații, dar și să se atragă atenția asupra faptului că acest sistem 4 electronic funcționează ineficient, de cele mai multe ori fiind oamenii nevoiți să-l acceseze noaptea. S-a cerut să se găsească soluții, astfel încât persoanele care se ocupă de calculul și de plata salariilor să poată să-și efectueze concediul de odihnă, atrăgând atenția că sunt nevoite să plece în concediu cu laptopul pentru a face aceste operațiuni, lucru care nu este normal. S-au adus în atenție și probleme de la Cluburile sportive școlare. S-a solicitat ca MEN sa se implice în problema recunoașterii bolilor profesionale, mai ales că Guvernul s-a angajat, prin Acordul semnat în data de 29.11.2018, să rezolve această problemă. S-a cerut mărirea normei de hrană pentru copiii din învățământul special, având în vedere că suma de 16,6 lei/zi care se acordă în prezent este insuficientă.

Argumentele aduse în cele 3 ore și jumătate cât au durat discuțiile au fost suficiente pentru ceea ce s-a solicitat la unison: Ministerul Educației Naționale trebuie să găsească soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic și pentru îmbunătățirea condițiilor lor de muncă!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.