Ca urmare a parteneriatului instituțional între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Consiliile Județene/Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în baza „Convenției pentru eliberarea cardului european de dizabilitate”, DGASPC Suceava, a postat pe site-ul instituției http://www.dpcsv.ro/ro/info/formulare/,
formularul de cerere care poate fi completată de către persoana în cauză sau reprezentantul legal al acesteia, urmând ca cererile să fie depuse la cam. 25 (Eliberare legitimații călătorie).

Tabelul centralizator al cererilor precum și fotografiile solicitanților vor fi transmise ANPD până la data de 15 ale fiecărei luni, iar cardurile eliberate de către ANPD se vor putea ridica de la aceeași cam (cam. 25 –DGASPC Suceava) în aproximativ 20 zile de la transmiterea centralizatorului către ANPD. Pentru informații cu privire la ridicarea cardurilor, beneficiarii pot suna la tel. 0230/520172, interior 184.

În cazul persoanelor care nu se vor prezenta pentru ridicarea cardului, acestea vor fi anunțate telefonic.
Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa (România, Italia, Cipru, Malta, Slovenia, Estonia, Finlanda si Belgia).
Cardul European pentru Dizabilitate va permite recunoașterea reciprocă a drepturilor persoanelor cu dizabilități în statele membre participante. Titularii de card care călătoresc în alte state vor avea acces, în aceleași condiții ca și cetățenii cu dizabilități ai statului respectiv, la anumite drepturi, permițând astfel un tratament egal și facilitând mobilitatea în spațiul European.
Persoanele care pot beneficia de card sunt:
– Copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către Comisia pentru Protecția Copilului Suceava.
– Persoane adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Suceava sau a deciziei eliberate de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Cardul se eliberează la cerere, este nominal și netransmisibil și are termen de valabilitate până în anul 2020.
Până în prezent, la DGASPC Suceava au fost primite 70 de cereri, iar numărul persoanelor cu dizabilități în plată la data de 30 noiembrie este de 20.721 (minori și adulți).
Persoanele care doresc mai multe informații cu privire cardul european de dizabilitate, pot accesa următoarele site-uri: www.carddizabilitate.gov.ro, în secțiunea Întrebări frecvente sau
carddizabilitate@anpd.gov.ro.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.