Organizatorul negocierilor: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Locul desfăşurării negocierilor: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6

Data şi ora desfăşurării negocierilor: În fiecare zi de LUNI, începând cu ora 12:30

Obiectul negocierilor: Vânzarea masei lemnoase pe picior din partizi de produse accidentale suprapuse peste partizi contractate

Negocierile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase aprobat prin O.M. nr. 1898/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pentru care persoanele juridice interesate vor anexa la cererea de negociere următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice:

  1. a) actul constitutiv al persoanei juridice;
  2. b) certificatul de înregistrare a persoanei juridice în registrul comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;
  3. c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu are datorii restante faţă de RNP – Romsilva şi faţă de unităţile acesteia;
  4. d) atestatul de exploatare valabil şi cazierul tehnic completat la zi ale ofertantului sau ale persoanei juridice care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase care se va adjudeca de ofertant, după caz;
  5. e) în cazul persoanelor juridice neatestate, antecontractele de prestări de servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate pentru adjudecare, încheiate cu persoane juridice atestate.
  6. g) documentele puse la dispoziţie de către ocolul silvic (Anexa 1, copii după actele de punere în valoare, copii după studiile de defrişare a căilor de acces)
  7. f) dovada achitării garanţiei de contractare în cuantum de 5% din valoarea partizii suprapuse

(Volum net partida suprapusă x Preţ (lei/mc) partida contractată x 5%).

 

Achitarea garanţiei de contractare se va face în contul Direcţiei Silvice Suceava:

cont IBAN nr. RO41 BRDE 340S V102 8710 3400 deschis la B.R.D. Suceava,

cont IBAN nr. RO09 RZBR 0000 0600 0048 8044 deschis la Raiffeisen Bank prin instrumentele bancare decontabile până la începerea negocierii sau prin casieria direcţiei silvice.

Lista partizilor care se negociază şi preţul de pornire precum şi preţul de negociere se afişează la sediul direcţiei.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.