Ocoalele silvice din subordinea Direcției Silvice Suceava administrează fond forestier proprietate publică a statului român precum și cel proprietate privată pentru care sunt încheiate contracte de administrare și/sau contracte de prestări servicii silvice.

Potrivit art. 16, alin. (1) din Regulamentul de pază a fondului forestier aprobat prin Hotărârea nr. 1076/2009, „fiecare canton se parcurge anual cu cel puțin două controale de fond […]”.

Începând cu a doua jumătate a lunii septembrie 2019, Direcția Silvică Suceava a dispus celor 24 de ocoale silvice din subordine începerea controalelor de fond de toamnă în cantoanele silvice aflate în arondare.

Directia Silvică Suceava invită organizațiile de mediu și persoanele interesate să participe, în această toamnă, la controalele de fond efectuate de personalul silvic împuternicit în acest sens.

Invitația publică a fost facută în mod repetat de către directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, ing. Gheorghe MIHĂILESCU, ca urmare a unor afirmații formulate de către unele organizații de mediu, conform cărora, în fondul forestier de stat ar exista un volum mare al tăierilor ilegale de arbori.

Având în vedere cele prezentate, la nivelul subunităților punem la dispoziție graficele controalelor de fond, iar toți cei care sunt interesati, pot participa la aceste controale și pot lua contact direct cu realitățile din teren, solicitând specialiștilor din cadrul Direcției Silvice Suceava sau ai ocoalelor silvice eventuale explicații cu privire la modul de evaluare a pagubelor constatate, felul acestora (justificate și nejustificate), ce măsuri se iau în cazul în care se constată un anumit cuantum al acestor pagube, precum și alte aspecte referitoare la activitatea de pază a a pădurilor.

 

Solicitările pot fi transmise electronic la următoarele adrese de e-mail:

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.